Online Editions

Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.–1975.

Ljiljana Kolešnik, Petar Prelog (ur.)


Urednici
Ljiljana Kolešnik, Petar Prelog

Recenzenti
Tonko Maroević, Irena Kraševac

Autori
Sonja Briski Uzelac, Daina Galvočić, Lada Kavurić, Ljiljana Kolešnik, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Darko Šimičić, Marija Tonković, Hrvoje Turković

Suradnici
Petra Srbljinović; Katarina Aladrović Slovaček (lektura)

Grafičko oblikovanje
Mario Aničić, Jele Dominis; Grafički ured, Zagreb

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 39

Materijalni opis: 451 str.; ilustr. u boji; kronologija, bibliografija

ISBN: 978-953-6106-93-6

-
Knjigu možete preuzeti ovdje (pdf, 17,7 MB).

-
Knjiga Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1896.–1975., zbornik je tekstova devetoro autora, koji – svaki iz svoje perspektive – nude pogled na odabrane teme i poglavlja povijesti hrvatske umjetnosti 20. stoljeća.

Umjesto sinteznoga pregleda zasnovanog na identičnim metodološkim polazištima i sličnim interpretativnim strategijama, riječ je prije o skupini članaka rahlo povezanih idejom moderniteta kojom domaća sredina raspolaže u danom trenutku, kao i nastojanjem da se promatrane likovne pojave čvršće vežu uz aktualna društvena zbivanja.

Osobne perspektive i širina obuhvata obrađenih tema, koja varira od relativno širokih, panoramskih pregleda zbivanja u duljem vremenskom razdoblju, do koncentracije na pojedinačni opus kao pars pro toto stanja domaće likovne scene u određenom povijesnom trenutku, rezultirali su i vrlo različitim diskurzivnim razinama tekstova u ovoj knjizi. Imajući u vidu širi krug čitatelja, većina autora ne nudi složenija teorijska objašnjenja odabranih likovnih fenomena, prebacujući težište na objašnjenja njihova suodnosa s istovremenim zbivanjima na regionalnoj ili europskoj likovnoj sceni.

Poglavlja koja nedostaju – poput, na primjer, onoga o umjetnosti 40-ih godina ili sustavnih analiza upotrebe formalnih i tehničkih rješenja „visoke umjetnosti“ u najširem području vizualnih komunikacija – posljedica su postojanja određenih „slijepih točaka“ u korpusu domaće povijesti umjetnosti, ali i izostanka ambicije urednika ove knjige da ponude bilo kakvu cjelovitu i konačnu sliku zbivanja na domaćoj likovnoj sceni 20. stoljeća.

Umjesto toga, ovu knjigu treba shvatiti kao nastojanje da se ukaže na određene probleme i područja te zahtijevaju nove interpretacije i „omekšavanje“ tradicionalnih disciplinarnih granica kao preduvjet stvaranja novih znanja. (Napomena urednika)

Sadržaj

I. Između nacionalnog i internacionalnog. Modernizam prve polovice 20. stoljeća

10–39
Artikulacije moderniteta. Institucije, secesije, publika
Petar Prelog

40–65
Strategije u borbi za novu umjetnost. Zenitizam i dada u srednjoeuropskom kontekstu
Darko Šimićić

66–89
D’Annunzio i riječki futurizam
Daina Glavočić

90–113
Refleksi povijesnih avangardi
Petar Prelog

114–157
Suprotstavljanja i imperativi Ivana Meštrovića. Fragmentaran pogled na kiparstvo prve polovice dvadesetog stoljeća u Hrvatskoj
Dalibor Prančević

158–185
Film kao znak i sudionik modernizacije
Hrvoje Turković

186–219
Fotografija 30-ih godina
Marija Tonković

220–235
Moderni grafički dizajn i modernizacija društva
Lada Kavurić

236–257
Problemi samoprikazivanja. Umjetnost i nacionalni identitet u međuratnom razdoblju
Petar Prelog

II. Mogućnosti i granice. Modernizam druge polovice 20. stoljeća

260–287
Hrvatska poslijeratna umjetnost – konflikti i kontroverze
Ljiljana Kolešnik

288–308
Grafički dizajn i modernizam ograničenjima unatoč
Lada Kavurić

309–339
Filmski modernizam u ideološkom i populističkom okruženju
Hrvoje Turković

340–375
Zagrebačka scena u središtu: šezdesete
Sonja Briski Uzelac

376–413
Konceptualna umjetnost i radikalne društvene promjene 1960-ih godina
Ljiljana Kolešnik

414–427
Hrvatska moderna umjetnost 1896.‒1976.
Kronologija

428–450
Bibliografija

-
Izdavanje ove publikacije financijski je potpomognuto sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.