Studies and Monographs

At second glance: the positions of contemporary Croatian photography

Sandra Križić Roban

Recenzenti
Željka Čorak, Milan Pelc

Izvršna urednica
Irena Gessner

Suradnici
Anita Peti-Stantić (lektura); Irena Gessner (kazalo imena)

Grafičko oblikovanje
Laboratorium (Ivana Vučić, Orsat Franković)

Prevoditelj
Andy Jelčić

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – UPI-2M plus d.o.o., 2010.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 37

Materijalni opis
323 str.; ilustr. u boji; biografije, bibliografija, kazalo imena

ISBN: 978-953-6106-89-9

-
Što je fotografija? Nešto što izmiče, pisanje svjetlom, ili „tek“ slika kojoj nedostaje svijet? Iako plošna, fotografija na nevjerojatne, ponekad uzbudljive načine, podsjeća na višedimenzionalnost svijeta. Ona je umjetnost koju se često doživljava kao izravnu, objektivnu i nedvosmislenu, no svoj je status i pravo lice tijekom 20. stoljeća nekoliko puta radikalno promijenila. Stoga se pokazuje potreba za novim teorijskim promišljanjima i interpretacijom viđenog. U knjizi „Na drugi pogled. Pozicije suvremene hrvatske fotografije“ Sandra Križić Roban razmatra zbivanja na polju umjetničke fotografije u nacionalnom kontekstu, dovodeći pojedine autore u vezu sa zbivanjima na međunarodnom planu. Nakon uvoda u kojem medij određuje u povijesnoumjetničkom kontinuitetu slijedi jedanaest autorskih poglavlja – osobnih umjetničkih strategija koje potvrđuju osobitost fotografije kao autonomne stvaralačke prakse. Karakterizira ih raznovrsnost promišljanja statusa fotografije unutar umjetničkog, društvenog, političkog, nacionalnog, rodnog i ostalih konteksta.

Knjiga „Na drugi pogled. Pozicije suvremene hrvatske fotografije“ izdanje je Instituta za povijest umjetnosti i UPI-2M plus. Bogato je ilustrirana brojnim fotografijama, koncipirana kao sažetak ključnih poslijeratnih zbivanja na području umjetničke fotografije i jedanaest monografskih prikaza odabranih umjetnic/k/a.
(Iz uvodnika)

Sadržaj

9–10
Uvodne napomene

11
Pogled na poslijeratna zbivanja

12–13
Snimak stanja

13–19
Interes za avangardne tendencije i oslobođenu umjetnost

19–21
Doprinos interesu za ljudsku obitelj

21–25
Ne samo dokumenti

25–28
Fotografija kao kobna posljedica

28–31
Slučaj SPOT

31–39
Novo shvaćanje fotografije

39–42
Grupe, podrumi i prošireno shvaćanje medija

42–47
Izvan standardne pozicije

49
Pozicije suvremene fotografije u Hrvatskoj

50–65
Mara Bratoš

66–81
Sandro Đukić

82–97
Marko Ercegović

98–111
Elvis Krstulović

112–127
Antun Maračić

128–143
Ana Opalić

144–159
Silvia Potočki Smiljanić (SofiaSilvia)

160–175
Jasenko Rasol

176–191
Žarko Vijatović

192–207
Mirjana Vodopija

208–223
Ivana Vučić

226
Introductory Notes

227
An Assesment of Post-war Tendencies

227–228
Situation

228–233
The Interest for Avant-garde Tendencies and the Liberated Art

233–234
Contribution to the Interest for the Human Family

234–237
Not Only Documents

237–239
Photography as a Fatal Consequence

239–242
The SPOT Case

242–245
New Understanding of Photography

245–248
Groups, Cellars, and the Expanded Understanding of Media

248–252
Outside the Standard Production

252
The Positions of Contemporary Croatian Photography

252–256
Mara Bratoš

256–261
Sandro Đukić

261–266
Marko Ercegović

266–270
Elvis Krstulović

270–275
Antun Maračić

275–280
Ana Opalić

280–284
Silvia Potočki Smiljanić (SofiaSilvia)

284–289
Jasenko Rasol

289–294
Žarko Vijatović

294–299
Mirjana Vodopija

299–303
Ivana Vučić

313–316
Biografije

317–319
Bibliografija

320–321
Kazalo imena

-
Objavljivanje knjige potpomognuto je sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Adriaoil S.p.A Milano. Posebno zahvaljujemo Hrvatskoj sekciji AICA na susretljivosti i financijskoj pomoći.

-
Cijena: 15,93 €

Cijena: 120.00 kn