Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti 112 (2023)

Issue No. 112 (2023)


SADRŽAJ

1–16
Kristina Restović
Lučki radovi
Port Works
– Vizualni esej / Visual Essay

24–47
Katarina Nina Simončič
Doprinos Maše Janković razvoju modne ilustracije u Hrvatskoj početkom 20. stoljeća
Maša Janković’s Contribution to the Development of Fashion Illustration in Croatia in the Early 20th Century
– Izvorni znanstveni članak / Original Scientific Paper

48–67
Petra Štefičar
Muzeji revolucije: dizajn postava izložbi Đuke Kavurića u Hrvatskoj od 1964. do 1975.
Museums of the Revolution: Exhibition Design by Đuka Kavurić in Croatia from 1964 to 1975
– Pregledni rad / Review Paper

68–91
Ana Marija Habjan
Književno-likovna izdanja Vlade Kristla
Literary and Art Publications of Vlado Kristl
– Pregledni rad / Review Paper

92–107
Vera Mevorah
Internet umetnost: kritička estetika digitalne kulture
Internet Art: Critical Aesthetics of Digital Culture
– Izvorni znanstveni članak / Original Scientific Paper

110–131
Silva Kalčić
Kustos kao umjetnik i umjetnik kao kustos: komparacija dvaju koncepata na primjerima iz hrvatske umjetnosti
Curator as Artist and Artist as Curator: A Comparison of Two Concepts on Examples from Croatian Art
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

132–141
Dora Stupalo, Ana Šverko
Arhitektura, dizajn i dekoracija interijera: definicije pojmova i diferencijacija značenja kao ishodište za valorizaciju oblikovanja interijera
Interior Architecture, Design, and Decoration: Definitions of Terms and Differentiation of Meanings as a Starting Point for Valorisation of Interior Creation
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

144–149
Ana Šeparović
Reading the Emptiness
– Recenzija / Review

152
Autori / Authors