Studies and Monographs

Josip Račić: Život i djelo

Grgo Gamulin

Autor
Grgo Gamulin

Urednik
Tonko Maroević

Recenzenti
Tonko Maroević, Ivanka Reberski

Suradnici
Salih Isaac (lektura), Đurđa Kovačić (unos teksta i korektura); Milan Drmić, Dražen Bota, Goran Vranić, Drago Dugandžić (fotografije); Paolo Mofardin (digitalna obrada reprodukcija)

Grafičko oblikovanje
Lovorka Decker, Ante Rašić, Studio Rašić, Zagreb

Izdavač
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2010.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 34

Materijalni opis
178 str.; ilustr. u boji; izložbe, bibliografija, katalog djela

ISBN: 978-953-6106-78-3

-
„I danas se još može čuti floskula kako hrvatska povijest umjetnosti duguje opusu Josipa Račića. Neospornost dometa njegovih vrhunskih ostvarenja i snaga mita njegove prerane smrti doista se teško dadu „ukrotiti“ standardnim kritičkim govorom i uobičajenim stilskim kategorijama. S jedne je strane bila (i ostala) prevelika opasnost čeprkanja po biografiji, a s druge komplementarna napast pukog svođenja na koordinantni sustav morfoloških posudbi i na zlosretne paralele sa suvremenim europskim tokovima. A niti je bavljenje životnim okolnostima uspijevalo razriješiti sve nedoumice, niti su usporedbe i povijesni kontekst mogle iscrpiti meritum Račićeva kreativnog uloga.

Duboko svjestan navedenih opasnosti pretjerivanja u jednom i u drugom smjeru, profesor Grgo Gamulin se odlučuje monografski pristupiti slikarstvu Josipa Račića sa željom da mnoge stvari stavi na svoje mjesto. Na samom početku svojega teksta svodi račune s tradicijom pisanja, a ponajprije odlučno raskida sa žalopojkama o slikarevoj zanemarenosti, nedovoljnoj istraženosti korpusa djela ili o nerazjašnjenoj tajnovitosti njegova nasilnog životnog svršetka. Pozivajući se na sudove i analize Babića i Krleže, Peića i Gorenca, Vesne Novak i Gagre, te na svjedočanstvo Becića, Hermana, Lovrića i Smolčića, uspio je sačiniti uvjerljivi mozaik faktografskih elemenata i estetskih refleksija.“

Tonko Maroević (riječ urednika)

Sadržaj

6–11
Riječ urednika
Tonko Maroević

14–135
Djelo

136–167
Život

168–169
Izložbe

170–175
Bibliografija

176–178
Katalog djela

Tiskanje monografije omogućeno je financijskom potporom Ministarstva kulture, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Zaklade HAZU.

-
Sold out.