Special editions

„Ornamente od svijeta, famoza Korčulo“: na putu sagledavanja urbanističke cjeline Korčule

Ljubo Karaman, Cvito Fisković


Autori
Ljubo Karaman, Cvito Fisković

Urednik
Danko Zelić

Obrada arhitektonske dokumentacije
Ivan Tenšek, Ivana Valjato-Vrus

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1999.

Materijalni opis
32 str.; ilustr. c/b; 24 cm

ISBN: 953-6106-25-6

-
Knjiga naslovljena stihovima korčulanskog pjesnika XVII. stoljeća – Ornamente od svijeta, famoza Korčulo! – zamišljena je kao skroman hommage djelima hrvatskih povjesničara umjetnosti koja su obilježila početke proučavanja gradograđevne cjeline Korčule.

Tekstom „Šetnjom kroz Korčulu i njene spomenike“, s početka tridesetih godina, Ljubo Karaman daje primjer integralnog „čitanja“ srednjovjekovnog grada. Grad ne čine samo građevine, nego i njegovi ljudi – patriciji i pučani, bratovštine, običaji, žive predaje i legende. Na svom poetskom itineraru korčulanskim ambijentima i spomenicima autor će se dotaknuti ne samo javnih prostora, crkvenih i svjetovnih građevina, nego i djela skulpture, slikarstva i primijenjenih umjetnosti. Upravo začuđuje koliku je množinu povijesnoumjetničkih podataka Ljubo Karaman uspio donijeti u tom razmjerno kratkom tekstu, ne propuštajući sa sebi svojstvenom životnošću zapažanja istaknuti posebnosti korčulanske sredine i baštine, odnosno mjesto tog grada u srednjovjekovnom umjetničkom stvaralaštvu Dalmacije. Karaman, dakako oslikava i svestrane umjetničke, kulturno-povijesne i političke veze između Korčule i drugih jadranskih sredina.

U tekstu „Za urbanističku cjelinu Korčule“, pisanom također u formi eseja, Cvito Fisković sredinom pedesetih godina daje sažetu, ali uzornu analizu urbanističkog ustrojstva Korčule, ukazujući na unutarnji red i svrhovitost pojedinih prostornih rješenja koje se ovdje iskazuju jasnije nego u drugim dalmatinskim središtima; od položaja grada prema njegovoj užoj i široj okolici, preko razmještaja najvažnijih crkvenih i svjetovnih građevina, strukture fortifikacija, ulične mreže i podjele zemljišta čestica sve do obilježja izgradnje urbane cjeline u pojedinim povijesnim razdobljima. (...)

Premda napisani u vremenskom rasponu od jedne trećine stoljeća, Korčuli posvećeni tekstovi Ljube Karamana i Cvite Fiskovića sadrže i nekoliko zajedničkih odrednica. Obojica inzistiraju na autohtonosti i kvaliteti urbanističkih rješenje, ulozi domaćih graditelja i umjetnika u njihovoj provedbi, ali i neprijeporno visokoj razini urbanosti i urbane svijesti u stoljećima srednjeg vijeka.

Danko Zelić

-
Sold out.