Novosti
Za obnovu Zagreba

Blok 19 – konzervatorski model

Blok 19 – konzervatorski model objavljen je kao mrežno izdanje Instituta za povijest umjetnosti. Elaborat je izrađen u sklopu Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba nakon potresa 22. ožujka 2020. godine, koji vodi Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, a u kojem je Institut za povijest umjetnosti preuzeo izradu konzervatorskog modela.

Kao jedinica obrade određeni su gradski blokovi, a kao ogledni primjer bloka izabran je Blok 19, omeđen Ilicom, Frankopanskom, Dalmatinskom i Medulićevom ulicom. Konzervatorski model obnove obuhvatio je arhitektonsko i fotografsko snimanje, arhivsko i terensko istraživanje te analizu postojećeg stanja, interpretaciju građevnog razvoja i valorizaciju, kao i prijedlog konzervatorskih smjernica za blok u cjelini i za pojedinačne građevine. Elaborat je jedna je od dvanaest sektorskih studija interdisciplinarnog pilot-projekta, objavljenih na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Uz konzervatorski model, studije čine prostorno-urbanistička analiza, konstruktorski modeli obnove, sociološko istraživanje, urbanistički modeli obnove, imovinsko-pravni modeli obnove, ekonomski modeli obnove, prilagodbe na klimatske promjene i zelena infrastruktura, energetska tranzicija, program unaprjeđenja mobilnosti i prometnog sustava, kružno gospodarstvo te projektantski modeli obnove.

Suradnja Instituta i Zavoda nastavlja se na izradi konzervatorskih modela za dva ogledna bloka na Gornjem gradu i Kaptolu.

-
Kontakt: Katarina Horvat-Levaj