Konzervatorske studije i elaborati

Roosveltov trg 6

Katarina Horvat-Levaj


Elaborat
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek (Rooseveltov trg 6, Zagreb): povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica

Voditeljice istraživanja
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.

Recenzentice
dr. sc. Irena Kraševac
Marijana Sironić, dipl. ing. arh.

Autorica
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj

Arhitektonska snimka
Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu
Glavni projektant: Mladen Jošić, dipl. ing. arh.
Rukovoditeljica: Nives Mlinar, dipl. ing. arh.

Grafička obrada nacrta
Lucija Bajan

Fotografije
Paolo Mofardin

Restauratorsko sondiranje
Špatula d. o. o.
Dijana Fadljević Hulina, mag. restauriranja i konzerviranja umjetnina
Mirta Krizman, dipl. restaurator-konzervator, kipar

Stručna suradnja
Minja Jošić, dipl. ing. arh.
Ivana Palanović, mag. ing. arch.
Anđela Penić, mag. ing. arch.
Kristina Škrokov, mag. ing. arch.

Lektura
Rosanda Tometić

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Nakladnička cjelina
Mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti

Materijalni opis
87 str.; ilustr.

ISBN 978-953-7875-99-2

-
Elaborat možete preuzeti ovdje (pdf, 14 MB).

-
Fakultetska zgrada sagrađena 1893. godine prema projektu arhitekta Kune Waidmanna za Zemaljsku nakladu školskih knjiga i Žensku stručnu školu, nalazi se na području Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, upisane u Registar zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara pod brojem Z-1525 (NN broj 92/11). Predmetna zgrada, neorenesansnih stilskih obilježja karakterističnih za razdoblje kasnog historicizma u Zagrebu, ističe se urbanističkom i arhitektonskom kvalitetom. Podignuta na Rooseveltovu trgu, svojevrsnoj ekstenziji zagrebačke Zelene potkove, pridonosi monumentalnosti sjeverne fronte trga, obilježenog Školskim forumom (1894.), danas Muzejom Mimara.

-
Informacije o aktualnim primijenjenim istraživanjima, konzervatorskim elaboratima i podlogama ovdje.