Novosti
Život umjetnosti

Život umjetnosti posvećen fotografiji

Aktualni broj časopisa Život umjetnosti 109-2021 tematski je posvećen mediju fotografije, a nastao je kao rezultat rada na znanstveno-istraživačkom projektu Ekspozicija – Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas, koji se uz podršku Hrvatske zaklade za znanost provodi od 2020. godine. Urednice temata Sandra Križić Roban i Ana Šverko.

-
Iz uvodnika Sandre Križić Roban:

„U historijatu Života umjetnosti fotografija je nekoliko puta „zavrijedila” zasebne sveske i temate, objavljene u raznim desetljećima, u kojima su bila istaknuta pojedina važna pitanja posvećena nekim od aspekata ovog medija. Prvi put bilo je to 1968., kad je uvodničar šestog broja Mladen Grčević zagovarao „jednu univerzalnu povijest fotografije”, svjestan njezine važnosti za „ekspresiju suvremenog čovjeka”, kojega je upravo fotografija „naučila gledati”. Ovih nekoliko njegovih riječi važno je za tadašnje razumijevanje fotografije koja je dugo vremena bila na margini umjetničkih zbivanja, dok danas suvereno zauzima jedno od središnjih mjesta suvremenoga kritičkog diskursa o kulturi i umjetnosti. Zbog toga se iznova javlja potreba za kritičkim čitanjem kako njezina povijesnog razvoja tako i raznih uloga koje je preuzela.

Fotografija nas i nadalje uči gledati. Ne iznenađuje stoga da posljednjih godina svjedočimo sve intenzivnijem interesu za snimke nastale u prošlosti u kojima, zahvaljujući mogućnostima uvećanja i razvoju analitičkih metoda, pronalazimo detalje i aspekte koji su dosad bili „nevidljivi”. Obilježene Benjaminovom tezom o optički nesvjesnom, pred našim očima odjednom su se pojavile povijesne scene, ukazujući na promjenjivu prirodu medija ključnog ne samo za stvaranje slike nego i za uspostavu unutrašnjeg ustroja perceptivnog alata koji u velikoj mjeri utječe na naše razumijevanje svijeta. Potkrijepljeni novim znanjima te potaknuti promjenama u razumijevanju društvenih aspekata i globalnih geopolitičkih odnosa, fotografiju shvaćamo kao turbulentno polje događanja unutar kojeg ne struji samo vizualni sadržaj, nego i značenje i znanje.”

-
Časopis je u otvorenom pristupu dostupan na mrežnim stranicama te na portalu znanstvenih časopisa Hrčak.

-
Kontakt: Ivana Mance, glavna urednica časopisa