Novosti
Panel

Susreti na IPU-u I

U sklopu EU Konferencije o budućnosti Europe Institut za povijest umjetnosti održat će tijekom travnja 2022. godine seriju panel-diskusija posvećenih aktualnim društvenim pitanjima i viđenju budućnosti Europe kroz prizmu znanosti i kulture. Cilj je potaknuti nacionalnu debatu u okviru koje Institut za povijest umjetnosti želi zauzeti kritičku poziciju te potaknuti na promišljanje i raspravu o aktualnostima i problematici u polju znanstvenog djelovanja i rada u kulturi.

Prvi cjelodnevni susret obuhvaća dvije panel-diskusije koje će se održati u Institutu za povijest umjetnosti u četvrtak 7. travnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati (Ulica grada Vukovara 68, 1. kat, dvorana A235).

Panel Digitalna povijest umjetnosti održava se unutar teme konferencije „Digitalna transformacija“, koja nije zaobišla ni polje povijesti umjetnosti. Svakodnevno svjedočimo potrebi sustavnog promišljanja stvaranja i obrade digitalnih podataka koji se odnose na kulturno-umjetničku baštinu, načina i mogućnosti pristupa tim podacima, kontroli i razini kvalitete te prezentacije stručnoj i široj zajednici. Pritom treba izdvojiti potrebu znanstvene i stručne zajednice za otvorenim i brzim pristupom informacijama kroz intuitivne digitalne baze podataka, kao i potrebu te potencijal razvoja inovativnih digitalnih platformi za prezentaciju kulturno-umjetničke baštine, ali i promišljanjem baštine na nove načine. Važan aspekt teme je i pitanje otvorenog pristupa i dostupnosti repozitorija znanstvenih radova istraživačima i akademskoj zajednici.

Drugi panel Pokretna kulturna baština: dostupnost, zaštita i vrednovanje održava se unutar teme konferencije „Vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost“, a adresirat će pitanja zaštite i dostupnosti te suvremenih načina izlaganja i prezentacije pokretne kulturne baštine. Pod navedenim krovnim pojmom obuhvaćene se zbirke predmeta u muzejima, galerijama i knjižnicama te arhivska građa koja podrazumijeva zapise, dokumente, korespondencije i rukopise, ali i fotografije. U ovoj se temi prepoznaje potreba da društvo sustavnije koncipira, oblikuje i provodi planske programe zaštite s posebnim naglaskom na pitanje memorije i kulture sjećanja. S druge strane, naglašava se i potreba sagledavanja odnosa prema suvremenoj umjetničkoj produkciji i inovativnim pristupima njezinom izlaganju.

Izlaganja na panelima moguće je pratiti putem IPU kanala na platformi Youtube.

Raspored izlaganja

Četvrtak, 7. travnja 2022.

10:00 – 13:00
Panel 1: Digitalna povijest umjetnosti

Poveznica za praćenje skupa uživo:
https://youtu.be/D8HTpPuUtok9

Moderatorica:
Martina Bobinac, Institut za povijest umjetnosti

Sanja Sekelj, Institut za povijest umjetnosti
Povijest umjetnosti, mrežna analiza i upotreba podataka u istraživačke svrhe

Ana Plosnić-Škarić, Institut za povijest umjetnosti
O znanstvenim projektima iz područja digitalne povijesti umjetnosti – primjer projekta DUCAC

Jasenka Ferber-Bogdan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Digitalna zbirka i katalog knjižnice HAZU – baština i znanost u virtualnom okruženju

Zoran Svrtan, Muzej za umjetnost i obrt
Projekt eKultura – digitalizacija kulturne baštine

Ljiljana Kolešnik, Institut za povijest umjetnosti
Digitalna transformacija i problem (ne)jednakosti unutar europskog znanstvenog prostora

14:00 – 17:00
Panel 2: Pokretna kulturna baština: dostupnost, zaštita i vrednovanje

Poveznica za praćenje skupa uživo:
https://youtu.be/mvV4ufUbeUU

Moderatorica:
Martina Bobinac, Institut za povijest umjetnosti

Anuška Deranja-Crnokić, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske
Zaštita i očuvanje pokretne kulturne baštine – uloga arhiva, knjižnica i muzeja

Lana Lovrenčić, Institut za povijest umjetnosti
Privatne ostavštine – potencijal i perspektive

Aneta Barišić, Umjetnički paviljon u Zagrebu
Proces preoblikovanja i izmještanja izložbene djelatnosti Umjetničkog paviljona – primjeri iz prakse

Sanja Horvatinčić, Institut za povijest umjetnosti
Kritički pristupi baštini na primjeru projekta „Baština odozdo“ i COST akcije „Tracts“

Irena Šimić, Institut za povijest umjetnosti
Arhivi i društvo znanja – primjeri dobre prakse

Organizacijski odbor

Martina Bobinac, Institut za povijest umjetnosti
Lana Lovrenčić, Institut za povijest umjetnosti
Iva Vidović, Institut za povijest umjetnosti

-
Panel-diskusije se održavaju u hibridnom obliku, uživo i online. Za praćenje panel-diskusije uživo, molimo Vas da pošaljite e-mail s imenom i prezimenom do srijede, 6. travnja 2022. godine na adresu mbobinac@ipu.hr. Broj osoba koje skup prate uživo ograničen je na 20 sudionika, a održava se u prostoru Instituta za povijest umjetnosti (Ulica grada Vukovara 68, 1. kat, dvorana A235).

-
Panel-diskusije moguće je pratiti u izravnom prijenosu na Youtube kanalu Instituta za povijest umjetnosti te putem stranica Konferencije o budućnosti Europe.

-
Susret se održava u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu kao popratno događanje u sklopu EU Konferencije o budućnosti Europe.

-
Kontakt: Martina Bobinac