Poslijedoktorandi i asistenti

Tomislav Bosnić

Asistent
T. 021 345 039
E. tbosnic / ipu.hr
B. CROSBI bibliografija

Biografija

Tomislav Bosnić diplomirao je povijest umjetnosti te engleski jezik i književnost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (2021.).

Od srpnja 2022. godine zaposlen je u podružnici Instituta za povijest umjetnosti, Centru Cvito Fisković u Splitu na razvojnom radnom mjestu asistenta pod mentorstvom dr. sc. Ane Šverko.

Bavi se istraživanjem historicističke i secesijske arhitekture dalmatinskog područja te njenim odnosom s arhitekturom istih stilova u kontinentalnoj Hrvatskoj i središtima srednjeeuropskog kulturnog kruga.

Ostala područja njegova interesa uključuju ikonografske teme koje kronološki pretežno pripadaju razdoblju srednjeg i novog vijeka. Bavi se i primjenom 3D tehnologija u povijesti umjetnosti i konzervatorsko-restauratorskoj praksi.

Organizacija skupova

Images and Borderlands: the Mediterranean basin between Christendom and the Ottoman Empire in the Early Modern Age, međunarodna znanstvena konferencija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, 16.–17. rujna 2020. (koordinatori: dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, dr. sc. Giuseppe Capriotti).