Znanstvenici

dr. sc. Daniel Premerl

Viši znanstveni suradnik

T. 01 6112 047

E. dpremerl / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Rođen u Zagrebu 1972. godine. Maturirao u Obrazovnom centru za jezike (danas XVI. gimnazija) u Zagrebu. Diplomirao povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Iste godine zaposlen kao znanstveni asistent u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu.

Doktorsku disertaciju Drveni oltari 17. stoljeća u Dalmaciji obranio 2009. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor: akademik Radoslav Tomić).

Akademsku godinu 2002./2003. proveo na istraživačkoj stipendiji na University of Oxford (OSI/FCO Chevening Scholarship). Godine 2006./2007. bio na šestomjesečnoj istraživačkoj stipendiji pri Università Ca' Foscari u Veneciji (stipendija Talijanske vlade). Godine 2012. sudjelovao na CAA Conference u Los Angelesu te posjetio The Clark Art Institute u Williamstownu, Massachussetts (Getty Foundation Travel Grant). Godine 2014. i 2015. član mobilnog seminara Sveučilišta Harvard From Riverbed to Seashore: Art on the Move in Eastern Europe and the Mediterranean in the Early Modern Period (Getty Foundation Initiative Connecting Art Histories).

Izlagao na znanstvenim skupovima i pozvanim predavanjima u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Dubrovniku, Trogiru, Pomeni na Mljetu, Ljubljani, Rimu, Pragu, Sydneyju, Bukureštu.

Suurednik u pripremi znanstvenog zbornika te član uredništava nekoliko publikacija u izdanjima Instituta.

Bio član uredništva znanstvenog časopisa Peristil od 2011. do 2016. (glavna urednica Irena Kraševac).

Član povjerenstava za obranu doktorskih radova na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pozvana predavanja na diplomskim i doktorskim studijima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnik na znanstvenim projektima:

Slikarstvo i skulptura od 16. do 18. stoljeća u jadranskoj Hrvatskoj, Z-projekt MZOS–a, 2001.–2013. (voditelj: akademik Radoslav Tomić).

Visual Arts and Communication of Power in the Early Modern Period (1450-1800): Historical Croatian Regions at the Crossroads of Central Europe and the Mediterranean / Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novoga vijeka (1450.1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđi Srednje Europe i Mediterana, znanstveni kompetitivni projekt HRZZ-a, 2014.–2018. (voditelj: dr. sc. Milan Pelc).

Visualizing Nationhood: the Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Italy and the Artistic Exchange with South East Europe (15th – 18th c.), znanstveni kompetitivni projekt HRZZ-a, 2015.–2018. (voditeljica: dr. sc. Jasenka Gudelj).

Istražuje umjetnost ranog novog vijeka, od 16. do 18. stoljeća, u Hrvatskoj i Italiji. Uža područja interesa: oltari i oprema crkava, primijenjene umjetnosti, kršćanska ikonografija, politička ikonografija, konteksti umjetničkih narudžbi, hrvatske umjetničke narudžbe u Italiji.

Bibliografija (izbor)

Autorske knjige

Bolonjske slike hrvatske povijesti ‒ Politička ikonografija zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bolonji, Zagreb, Leykam international, 2014., 145 str.

Znanstveni radovi i poglavlja u knjizi

„Sanctus Hieronymus litterarum illyricarum inventor“ – ikonografija svetoga Jeronima kao tvorca glagoljice, u: Kroatologija, XIII/3 (2022.), 53–75.

Kuća Schauff – Cuculić, u: Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba: Gornji grad (Blok 11), Kaptol (Opatovina) – konzervatorski model, (ur.) Katarina Horvat-Levaj, e-knjiga, Zagreb, 2022., 93–104.

Visualizing Illyrianism in Urban VIII's Rome, u: The Land between Two Seas. Art on the Move in the Mediterranean and the Black Sea 1300–1700, (ed.) Alina Payne, Brill: Leiden–Boston, 2022, pp. 99–124.

Bakrorez Smrt svetog Jeronima Luce Ciamberlana s posvetom rimskoga antikvara hrvatskom kanoniku u Rimu 1614. godine, u: Sveti Jeronim kroz vjekove – kult i spomenici, (ur.) Emilio Marin i Katarina Horvat-Levaj, Zagreb, 2021., 307–323.

Kuća Hribar – Penić, Frankopanska 12, u: Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba: Blok 19 – konzervatorski model, (ur.) Katarina Horvat-Levaj, e-knjiga, Zagreb, 2021., 102–108.

Tiskara – Studij dizajna, Frankopanska 12 (dvorište), u: Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba: Blok 19 – konzervatorski model, (ur.) Katarina Horvat-Levaj, e-knjiga, Zagreb, 2021., 109–115.

Slano, crkva sv. Jeronima, glavni oltar Poklonstva triju kraljeva, u: Slano, crkva sv. Jeronima, glavni oltar Poklonstva triju kraljeva, deplijan Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zagreb, 2019.

The gilded silver statue of St Blaise from the fifteenth century, u: The Collegiate Church of St Blaise in Dubrovnik, (ed.) K. Horvat-Levaj, Dubrovnik – Zagreb, 2019., 179–183.

Organ and church furniture, u: The Collegiate Church of St Blaise in Dubrovnik, (ed.) K. Horvat-Levaj, Dubrovnik – Zagreb, 2019., 235–249.

Ivan Tomko Mrnavić and His Coat of Arms: Self-presentation of an Illyrian Noble, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 42 (2018.), 109-124.

The Great Bravery of Croatian Soldier by Giuseppe Maria Mitelli, u: Il Capitale culturale, Supplementi 07 (2018) [Visualizing Past in a Foreign Country: Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Early Modern Italy in comparative perspective, ur. G. Capriotti, F. Coltrinari, J. Gudelj], 213-224. (online).

Pozlaćeni srebrni kip sv. Vlaha iz 15. stoljeća, u: Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku, (ur.) K. Horvat-Levaj, Dubrovnik – Zagreb, 2017., 178-183.

Orgulje i crkveni namještaj, u: Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku, (ur.) K. Horvat-Levaj, Dubrovnik – Zagreb, 2017., 234-249.

Christianae Reipublicae Propugnator: reformnokatolička mitopoetika bana Tome Erdödyja (1558–1624), u: Tridentska baština – katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, (ur.) Z. Blažević i L. Plejić Poje, Zagreb, 2016., 393-408 (sa Zrinkom Blažević).

A Century of Furnishing the Baroque Cathedral, u: The Cathedral of the Assumption of the Virgin in Dubrovnik, (ur.) K. Horvat-Levaj, Dubrovnik – Zagreb, 2016., 215-269.

Artwork by Papal Silversmith Francesco Spagna for Zagreb Cathedral: Reliquary Bust of St Stephen the King, u: Scripta in honorem Igor Fisković, (ur.) M. Jurković, P. Marković, Zagreb-Motovun, 2015., 341-347.

Stoljeće opremanja barokne katedrale, u: Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, (ur.) K. Horvat-Levaj, Dubrovnik – Zagreb, 2014., 215-269.

Szent István király zágrábi ereklyetartó mellszobra, u: István, a szent király, T. Kerny, A. Smohay (ur.), Székesfehérvár, 2013., 47-63, 293, 502.

Sveti Ivan pustinjak u hrvatskoj historiografiji i ikonografiji 17. i 18. stoljeća, u: Croatica christiana periodica, XXXVI/br. 69 (2012.), 11-31 (s Ivom Kurelac).

Sebastiano Serlio i tri oltara u Dalmaciji, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 42 (2011.), 275-285.

The Meaning of Emperor Francis I's Funeral in Bologna, u: Ikon, 4 (2011.), 243-256.

Zagreb Cathedral's Reliquary Bust of Saint Stephen the King: the Context of its Commission and its Attribution, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34 (2010.), 101-112.

Glavni oltar splitske katedrale – tipologija, ikonografija i hipoteza o naručitelju, u: Sic ars deprenditur arte – Zbornik u čast Vladimira Markovića, Zagreb, 2009., 419-438.

Drveni oltari u crkvi sv. Frane u Šibeniku – izvođač, predložak, naručitelj, u: Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske (Zbornik Dana Cvita Fiskovića, sv. 2), 2008., 313-322.

Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Frane u Šibeniku – podrijetlo arhitekturnog tipa i pitanje Mondellina autorstva, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 29, 2005, 137-156.

Podrijetlo i maniristička preobrazba all'antica motiva i oltar Imena Isusova u crkvi sv. Dominika u Trogiru, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 28, 2004., 96-113

Stručni radovi

Dubrovački Moćnik i Parčeve moći, u: Svi Vlahovi ljudi, (ur.) Barbara Đurasović, Dubrovnik, 2022., 132–135.

Jedan prelat nemirnog šesnaestog stoljeća i umjetnost (T. Trška, Un arcivescovo del Cinquecento inquieto. Lodovico Beccadelli tra letteratura e arte), u: Kvartal, XVIII/3-4 (2021.), 16–23.

Nova Imago Cathedralis (P. Marković, Katedrala sv. Jakova u Šibeniku), u: Kvartal, VIII-1/2-2011., 36-38.

Zastava Hrvatsko-ugarskog kraljevstva na katafalku cara Franje I. u Bolonji 1765., u: Grb i zastava, god. V/br. 10 (2011.), 8-9.

Trenutak sjećanja na zajedništvo (izložba "Zagovori sv. Tripunu - Blago Kotorske biskupije"), u: Vijenac, XVIII, br. 415, 2010., 16-17.

Pučko i Dijachko (Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki, ur. S. Cvetnić), u: Vijenac, XVII, br. 393, 2009., 22.

Fragmenti baštine čakovečkih franjevaca (izložba „Likovna i kulturna baština čakovečkih franjevaca“), u: Kvartal, VI-1/2-2009., str. 28-30.

Udio naručitelja (XI. dani Cvita Fiskovića), u: Kvartal , V-4-2008.

Lica umjetnosti (venecijanska izložba autoportreta iz Uffizi), u: Kontura Art Magazin, 92, 2007., 80-81.

Tridentski trag (S. Cvetnić, Ikonografija nakon Tridentskog sabora i hrvatska likovna baština), u: Vijenac, XV, br. 356, 2007., 13.

Sjajna i pregolema (izložba "Dalmatinska Zagora – nepoznata zemlja"), u: Kontura Art Magazin, 94, 2007., 62-63.

Izvještaj s 2. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (s Ivom Körbler, Ivanom Mance i Anom Plosnić), u: Kvartal, III-2-2006., 55-56, 58-59, 65-66.

Frane iz Vrane (H. W. Kruft, Franjo Vranjanin / Francesco Laurana: ranorenesansni kipar), u: Vijenac, XIV, 322, 2006., 5.

Polovica luka („Prvih 5 stoljeća hrvatske umjetnosti“), u: Kontura, 90, 2006., 86-87.

Važna akvizicija – Ivan Duknović u Trogiru, u: Kontura, 86, 2005., 74-75.

Remek-djela iz kolekcije nacionalnog muzeja renesanse u Ecouenu, u: Kontura, 85, 2005., 78-79.

Universum sacrum – izložba kiparstva iz sakralne zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja, u: Čovjek i prostor, LI, 1-2, 2004, 596-597.

Još o renesansi i renesansama (VIII. Dani Cvita Fiskovića), u: Kvartal, 3-4, 2004., 44-47.

Sjajno, ali... U povodu izložbe i kataloga Secesija u Hrvatskoj, u: Čovjek i prostor, L, 3-12, 2003., 586-595.

Kataloške jedinice

Umjetnička topografija Hrvatske: Krapinsko – Zagorska županija, (ur.) I. Reberski, Zagreb, 2008., 168-170, 178-179, 186-187, 370-372, 381-382, 456-457, 459-460, 463-464, 484-486, 493-494, 582-583.


Prijevodi

Elena Calvillo, Hrvatska renesansna umjetnost u novom svjetlu, u: Kvartal, 1, 2005., 10-13.