Obavijesti
Međunarodni seminar

Understanding 1989 in East-Central European Art

Dr. sc. Sanja Sekelj sudjelovala je u radu drugog dijela međunarodnog istraživačkog seminara “Understanding 1989 in East-Central European Art: War vs. Revolution”, koji se održao od 9. do 16. lipnja, pri Institutu za politička istraživanja Sveučilišta u Bukureštu. Seminar je dio programa Connecting Art Histories Fondacije Getty koji se provodi u organizaciji Piotr Piotrowski centra za istraživanje umjetnosti Srednjoistočne Europe pri Sveučilištu Adam Mickiewicz u Poznańu.

Više informacija o seminaru ovdje.

-
Kontakt: Sanja Sekelj