Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 27 (2003)

Broj 27 (2003)

Cijena: 1,99 €


Glavni i odgovorni urednik
Andrej Žmegač

Urednički savjet
Marcel Bačić, Ljiljana Kolešnik, Vladimir Marković, Tonko Maroević, Milan Pelc, Ivan Tenšek, Andrej Žmegač

Uredničko vijeće
Ivo Babić, Elmar Brohl, Geza Galavics, Ivo Maroević, Silvia Meloni Trkulja, Ivo Petricioli, Götz Pochat, Andrej Smrekar, Marino Viganò

Impresum

Temat
Ivanki Reberski u čast

Sadržaj

9‒12
Tonko Maroević
Realizam programa, idealizam struke
O povijesnoumjetničkom prinosu Ivanke Reberski

13‒17
Ivanka Reberski: bibliografija

19‒25
Nenad Cambi
Stela iz župne crkve u Bjelovaru
Stele from the Bjelovar Parish Church

27‒34
Ivo Petricioli
Zadarska ikona u Texasu
Zadar Icon in Texas

35‒41
Emil Hilje
Još jedno djelo kipara Pavla iz Sulmone
Another Work of the Sculptor Paolo da Sulmona

43‒54
Igor Fisković
Engleski alabasterni reljefi u Čari na Korčuli
English Alabaster Reliefs in Čara on Island of Korčula

55‒64
Diana Vukičević-Samaržija
Tri priloga istraživanju sakralne gotičke arhitekture u Slavoniji
Three Contributions to the Research of Sacral Gothic Architecture in Slavonia

65‒72
Nada Grujić
Prilog tipologiji stambene arhitekture na Lopudu
Contribution to the Residental Architecture Typology on Lopud

73‒80
Ivana Prijatelj Pavičić
Francesco Laurana i razvoj jedne renesansne sheme portreta Laure de Noves
Francesco Laurana and Development of a Renaissance Portrait Scheme of Laura de Noves

81‒84
Vinicije B. Lupis
Ophodno raspelo dubrovačkog nadbiskupa Reinalda Gratiana iz 1516. godine
Procession Crucifix from 1516 of Reinald Gratiano, the Archbishop of Dubrovnik

85‒95
Dunja Pivac
Prilog poznavanju ladanjsko-fortifikacijskoga graditeljstva splitsko-trogirskog područja
Contribution to the Knowledge of Rustic-Fortification Architecture of Split-Trogir Region

97‒106
Radoslav Tomić
Poliptih Girolama da Santa Croce na Visu
Girolamo da Santa Croce`s Polyptych on Island of Vis

107‒118
Andrej Žmegač
Zadarske utvrde 16. stoljeća
Zadar Fortifications of 16th Century

119‒131
Ambroz Tudor
Ljetnikovac Hanibala Lucića u Starom Gradu na Hvaru
The Villa of Hanibal Lucić in Stari Grad on the Island of Hvar

133‒143
Milan Pelc
Ikonografija humanizma i narodne predaje na šibenskom umivaoniku Horacija Fortezze
Iconography of the Humanism and Popular Tradition on Šibenik Basin by Horatio Fortezza

145‒155
Jagoda Marković, Danko Zelić
Dva nepoznata crteža šibenske obale iz prve polovice 17. stoljeća
Two Unpublished Early 17th Century Drawings of Šibenik Seafront

157‒161
Nina Kudiš Burić
Tri slike iz radionice Lucce Giordana u Zavičajnom muzeju u Rovinju
Three Paintings from Luca Giordano`s Workshop in the County Museum in Rovinj

163‒183
Katarina Horvat Levaj, Relja Seferović
Barokna obnova kneževa dvora u Dubrovniku
Baroque Restoration of the Rector`s Palace in Dubrovnik

185‒195
Vladimir Marković
Rimsko pročelje dvorca Odescalchi u Iloku
Roman Façade of the Odescalchi Castle in Ilok

197‒206
Mirjana Repanić-Braun
Sedam darova Duha svetoga. Zidne slike u Kominu prema predlošcima Johanna Georga Bergmüllera
Seven Gifts of the Holy Spirit. Frescoes in Komin after Johann Georg Bergmüller`s Designs

207‒215
Sanja Cvetnić
Valente fu questo pittore, dica ognuno che vuole: Federico Benković u tri biografske bilješke iz 18. stoljeća
Valente fu questo pittore, dica ognuno che vuole: Three 18th Century Biographical Notes on Federico Benkovich

217‒229
Žarka Vujić
Uvod u opus najstarije hrvatske umjetnice: Carolina Voikffy Armero (1817.‒?)
Introduction to the Work of the Oldest Croatian Woman Artist Carolina Voikffy Armero (1817 ‒?)

231‒239
Irena Kraševac
Kipar Ferdinand Stuflesser. Doprinos tirolskom sakralnom kiparstvu druge polovice 19. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj
Sculptor Ferdinand Stuflesser. Contribution to Tyrolian Sacral Sculpture in the Second Half of the 19th Century in Northern Croatia

241‒254
Dalibor Prančević
Djela Ivana Meštrovića inspiriana Danteovim Paklom
The Works of Ivan Meštrović Inspired by Dante`s Inferno

255‒263
Petar Prelog
Prilog poznavanju geneze Proljetnog salona
Contribution to the Knowledge of the Spring Salon Genesis

265‒269
Sandra Križić Roban
Tragovi neizgrađenog ‒ Petrovićev projekt za zagrebačko Rebro
Traces of the Unbuilt ‒ Petrović`s Project for Rebro in Zagreb

271‒283
Tonko Maroević
Ozareni Realizam Stanoja Jovanovića. Za valorizaciju zanemarenog opusa
Stanoje Jovanović`s Vibrant Realism. Contribution to the Valorization of a Neglected Work

285‒296
Frano Dulibić
Karikature i slikarstvo Ive Režeka
Cartoons and Painting of Ivo Režek

297‒304
Željka Čorak
Temeljenje krova. Crkva arhitekta Zlatka Hanžeka u Hrgovima Donjim, Bosanska Posavina
Roof Foundations. Church in Hrgovi Donji, North Bosnia by Architect Zlatko Hanžek

305‒310
Anđelko Badurina
Hagiotopografija Hrvatske
Hagiotopography of Croatia

311‒315
Marcel Bačić
Ime: Realizam
Name: Realism

Cijena: 1,99 €