Obavijesti
Sudjelovanje na skupu

Atlas Working Group

Ivana Haničar Buljan održat će 18. rujna 2023. izlaganje naslova Istraživanje povijesnih jezgri u hrvatskoj – dosadašnja iskustva i planovi na godišnjem sastanku Atlas Working Group, koji se održava u sklopu međunarodne konferencije Mediating Urban Order (Iaşi, Rumunjska).

Konferenciju organizira Međunarodna udruga za povijest gradova, a program se moguće pratiti online putem društvene mreže.

-

Kontakt: Ivana Haničar-Buljan