Obavijesti
Popularizacija znanosti

PhD Café: Martina Bobinac

Martina Bobinac sudjeluje s izlaganjem „Modeli urbane i stambene obnove nakon prirodnih katastrofa u Jugoslaviji i na globalnom Jugu 1962.–1972.“ na događaju „PhD Café“, koji će se održati u srijedu, 13. prosinca 2023. s početkom u 17:30 u Booksi (Martićeva 14). Ovaj se program održava sa cijeljm predstavljanja doktorskih istraživanja mladih znanstvenika, doktoranda HRZZ-a, široj publici.

-
Kontakt: Martina Bobinac