Obavijesti
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji

Photography and Site

Dr. sc. Sandra Križić Roban sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji fotografskih istraživanja na temu „Photography and Site – Routes, Cartographies and Drifts“ koja je održana u Funchalu u Portugalu od 4. do 6. prosinca 2023. U izlaganju „Missing and fade in the landscape“ razmotrila je temu migracije, granica i njihove (ne)vidljivosti u krajoliku kroz radove japanskog fotografa Seiichija Furuje, hrvatske umjetnice Sandre Vitaljić i slovenske umjetnice Nike Autor.

Više informacija o konferenciji ovdje.

-
Kontakt: Sandra Križić Roban