Znanstveni projekti
Projekt ustanove

Digitalna mrežna, prostorna i (kon)tekstualna analiza umjetničkih fenomena i baštine 20. stoljeća

O projektu
Projekt DIGitART usmjeren je na stvaranje novih znanja o umjetničkim fenomenima 20. stoljeća kroz kritičko-analitički potencijal digitalne humanistike, odnosno primjenu digitalne tehnologije u obradi, analizi i interpretaciji umjetničke građe te ispitivanje epistemoloških učinaka njezine upotrebe unutar polja povijesti umjetnosti. Projekt okuplja pet istraživača/ica s Instituta za povijest umjetnosti, uključujući jednu doktorandicu, čija se istraživanja smještaju u područje povijesti i teorije umjetnosti te interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti. Kroz uporabu digitalnih alata te testiranje njihove primjenjivosti u analizi i interpretaciji građe, istraživački tim će obuhvatiti širok raspon tema unutar kulturne i umjetničke produkcije 20. stoljeća: historijske avangarde; arhitektonske natječaje; izložbe u kontekstu međunarodnih razmjena; umjetnički sistem tranzicijskog razdoblja; spomenike i proizvodnju baštine. Osim arhivskih i terenskih istraživanja, istraživači/ce će primjenjivati i testirati istraživačke metode digitalne povijesti umjetnosti, s fokusom na mrežnu, tekstnu i prostornu analizu podataka.

Pored stvaranja novih znanja o umjetničkim fenomenima 20. stoljeća, cilj ovoga projekta je konsolidacija, nadogradnja i plan održivosti postojećih digitalnih alata i sustava (CAN_IS) radi tehnološkog osuvremenjivanja i jačanja istraživačkog potencijala Instituta. Projekt je usmjeren na poticanje interdisciplinarnosti, jačanje potencijala mlađih istraživača kroz usavršavanje i vanjsku mobilnost te na uspostavu suradnji s domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama kroz prijavu međunarodnih projekata i suradnju na temama od zajedničkog interesa.

Aktivnosti članova istraživačkog tima pratite ovdje.

Objavljene radove i rezultate projekta pratite u sustavu CroRIS.

Voditeljica projekta
dr. sc. Sanja Horvatinčić

Istraživački tim
dr. sc. Tamara Bjažić Klarin
Martina Bobinac
dr. sc. Sanja Horvatinčić
dr. sc. Ljiljana Kolešnik
dr. sc. Petar Prelog
dr. sc. Sanja Sekelj

Trajanje projekta: 2023.–2027.

Akronim projekta: DIGitART

Interne istraživačke projekte financira Europska unija – NextGenerationEU iz sredstava osiguranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.–2026. (NPOO). Iznos njihova financiranja ugovoren je Programskim ugovorom u okviru izvedbene proračunske komponente Instituta za povijest umjetnosti.

#DIGitART #IPU #MZO #NPOO #NEXTGENERATIONEU