Obavijesti
Projekti

Istraživački boravak u Osijeku

Asistentica Martina Bobinac tijekom istraživačkog boravka od 25. do 29. travnja 2024. u Osijeku provela je arhivska i terenska istraživanja vezana za obnovu grada nakon poplave, koja je 1965. godine pogodila Slavoniju. Arhivsko istraživanje provela je u Državnom arhivu u Osijeku te u Sveučilišnoj knjižnici grada Osijeka, a terenski istražila predio JUG II, odnosno V. rajon, jedan od kvartova građenih 1960-ih godina u Jugoslaviji nakon prirodnih katastrofa, gdje je naselje montažnih i prefabriciranih objekata inkorporirano u urbanistički plan grada.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta DIGitART – Digitalna mrežna, prostorna i (kon)tekstualna analiza umjetničkih fenomena i baštine 20. stoljeća, koji financira Europska unija – NextGenerationEU i ujedno je vezano uz izradu doktorske disertacije Modeli urbane i stambene obnove nakon prirodnih katastrofa u Jugoslaviji i na globalnom Jugu 1962.–1972. (mentorica dr. sc. Tamara Bjažić Klarin).

-
Kontakt: Martina Bobinac

#DIGitART