Obavijesti
Pozvano predavanje

O umjetnosti i arhitekturi na otoku Hvaru

Dr. sc. Darka Bilić održala je 7. svibnja 2024. pozvano izlaganje „Ripensare l’arte e l’architettura della prima età moderna sull’isola di Hvar“ na Dipartimento dei beni culturali, archeologia, Storia dell'arte, del cinema e della musica Sveučilišta u Padovi. Predavanje je dio seminarskog ciklusa Terre “disgiunte dal continente”. Insularità e cultura architettonica in età moderna, koji se u organizaciji Ludovica Galeazzo i Simone Fatuzzo održava tijekom 2024. godine u sklopu ERC projekta „Venice’s Nissology“.

Predavanje je rezultat rada na projektu „Od lokalnog do regionalnog. Umjetnost Jadranske Hrvatske od srednjeg vijeka do 19. stoljeća“, koji je financiran sredstvima Europske unije kroz program NextGenerationEU.

-
Kontakt: Darka Bilić

#LoRegUm