Obavijesti
Međunarodna suradnja

COST akcija PRAYTICIPATE

Participation through Prayer in the Late Medieval and Early Modern World (CA20134) naziv je nove COST akcije koja je u svibnju 2024. godine odobrena za financiranje. Aktivnosti u sklopu akcije (radionice, sastanci, ljetne škole, publikacije i dr.), koju provodi Sveučilište u Ghentu, traju do listopada 2027. godine.

Dr. sc. Matko Marušić u akciji sudjeluje kao član Upravnog odbora te nacionalni predstavnik za Hrvatsku.