Studije i monografije

Barokno kiparstvo sjeverne Hrvatske

Doris Baričević


Autorica
Doris Baričević

Urednici
Mirjana Repanić-Braun (glavna urednica), Jadranka Hađur (izvršna urednica)

Recenzenti
Vladimir Marković, Radoslav Tomić

Suradnik
Milan Drmić (fotografije)

Grafičko oblikovanje
Bachrach & Krištofić

Prijevod sažetaka
Doris Baričević

Izdavači
Školska knjiga, d.d. – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2008.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 30

Materijalni opis
484 str.; ilustr. u boji; sažetak na njem. jeziku; literatura, bibliografija i izvori, kazalo mjesta i imena, životopis autorice

ISBN (IPU): 978-953-6106-58-5
ISBN (Školska knjiga): 978-953-0-61279-2

-
„Govoreći o baroku u sjevernoj Hrvatskoj, mislimo na povijesno uvjetovano umjetničko izražavanje naše sredine u 17. i 18. stoljeću kao rezultatu stvaralačkog preuzimanja i prerađivanja umjetničkih impulsa koji su pristizali iz susjednih zemalja, kao i na specifični profil tog stila na našem području. Iz svoje domovine Italije barok je u pratnji protureformacije prodirao na sjever u gotovo sve zemlje Europe i postao općeeuropskim stilom, koji je obilje izražajnih mogućnosti posvuda poticao izvanredan procvat umjetničke djelatnosti. U osobito mnogovrsnim oblicima i bogatim nijansama cvao je barok u zemljama Srednje Europe, među kojima su se one na području Alpa stapale u jedinstveni kulturni i umjetnički svijet sa snažnom stoljetnom tradicijom rezbarenja u drvu. Umjetnički utjecaji s tog područja prodirali su u s njima povijesno i upravno povezanu sjevernu Hrvatsku dospjevši tu na plodno tlo. Stilski impulsi iz srednjoeuropskih umjetničkih središta ubrzo su srasli s domaćom sredinom i, prilagođavajući se sve jače njezinim uvjetima, počeli su se na specifičan način preobražavati. Tako je umjetnost baroka u svim svojim iskazima ubrzo postala općim sredstvom izražavanja i prodrla sve do pučke umjetnosti u kojoj se snažno i najdulje zadržala.“ (Doris Baričević, odlomak iz Uvoda)

Sadržaj

11–12
Predgovor

13–14
Barokno kiparstvo sjeverne hrvatske

15–60
Preteče baroka

61–100
Prodor novog stila

101–251
Procvat baroknog kiparstva u prvoj polovini 18. Stoljeća

252–403
Kiparstvo kasnog baroka

404–423
Razdoblje klasicizma

424–432
Bilješke

433–467
Zusammenfassung

469–474
Literatura, bibliografija i izvori

475–487
Kazalo mjesta i imena

488
Životopis

-
Ova knjiga realizirana je u sklopu znanstvenog projekta „Barok, klasicizam, historicizam u sakralnoj umjetnosti kontinentalne Hrvatske“ predvođenog uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Objavljivanje ove knjige potpomognuto je sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba te donacijom Zagrebačke banke d.d.

* Knjiga se može kupiti kod izdavača Školska knjiga.​