Studije i monografije

Renesansa u Zagrebu

Lelja Dobronić

Autorica
Lelja Dobronić

Urednik
Radovan Ivančević

Prevoditeljica
Velda Babić

Lektorica
Zlata Dujmić

Korektorica
Žarka Vujić

Fotografi
Branko Balić et al.

Arhitektonske snimke i crteži
Ivan Tenšek et al.

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1994.

Nakladnička cjelina
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 12

Materijalni opis
165 str.; ilustr. djelomično u boji; 23 cm; bibliografija, Summary, kazala

ISBN: 953-6106-03-5

-
U knjizi se obrađuje problematika razdoblja renesanse u zemljama izvan Italije, s naglascima na formalnim karakteristikama, integralnim pojavama kao i onima „uvezenima“, izvorištima renesansnih elemenata i putovima njihovih širenja. Osobitost zagrebačkih renesansnih „tragova“ zahvaljujemo dolascima putujućih majstora iz Italije, daljnje širenje kojih prekida najezda Turaka. Autorica obrađuje pojedinačne spomenike opisujući elemente renesansnih kompozicija prepoznate u najstarijim gradskim dijelovima – Gornjem gradu i Kaptolu.

Sadržaj

7
Uvod

7
Talijani u Zagrebu

23
Turci pred Zagrebom

27
Doba biskupa Osvalda (1466.–1499.)

59
Doba biskupa Luke (1500.–1510.)

79
Biskupi iz roda Erdödy: Upravitelj Zagrebačke biskupije Toma Bakač, nadbiskup ostrogonski (1511.–1518.). Izabrani (nikad posvećeni) biskup Ivan Erdödy. Biskup Šimun Erdödy (1518.–1543.)

109
Druga polovica 16. stoljeća

121
Kasna renesansa u 17. stoljeću

141
Zaključak
Summary

145
Renaissance in Zagreb

145
The Italians in Zagreb

145
Turks Advancing on Zagreb

146
The Times of Bishop Osvald (1466–1499)

148
The Times of Bishop Luke (1500–1510)

149
The Bishops from the Erdödy family: Toma Bakač, Ivan and Šimun Erdödy (1511–1543)

152
The Second Half of the 16th century

153
Late Renaissance in the 17th Century

154
Conclusion

158
Kazalo imena osoba

164
Kazalo imena mjesta

Cijena: 7,96 €