Studije i monografije

Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja

Nada Grujić

Autorica
Nada Grujić

Urednik
Tonko Maroević

Recenzenti
Radovan Ivančević, Igor Fisković

Lektorica
Katica Majdandžić-Stupac

Korektorica
Daniela Weinert

Fotografi
Krešimir Tadić, Tošo Dabac, Živko Bačić, Luka Gusić

Arhitektonski nacrti
Nenad Bach, Ružica Belužić, Dragutin Medvedec, Ivan Prtenjak, Davorin Stepinac, Ivan Tenšek

Grafičko oblikovanje
Tomislav Gusić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1991.

Nakladnička cjelina
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 9

Materijalni opis
264 str.; ilustr.; graf. prikazi; 24 cm

ISBN: 86-80-195-02-2

-
Ladanjska arhitektura na području nekadašnje Dubrovačke republike nesumnjivo je jedan od onih slojeva naše graditeljske baštine što ne samo predstavljaju vrhunac europske kulture nego znače i specifičan doprinos Hrvatske europskoj renesansi. Vrijedne znanstvene obrade pojedinih istaknutih spomenika već su objavljivane (primjerice, Cvito Fisković povodom Sorkočevićeva ljetnikovca na Lapadu daje i impozantan kulturno-književni kontekst), ali nedostajala je studija koja bi dokazala autohtonost tog graditeljstva, njegovu ukorijenjenost u realni povijesni život sredine u kojoj nastaje – od geografsko-klimatskih, preko socijalno-ekonomskih i društveno-političkih do zanatsko-umjetničkih uvjeta.

Istraživački rad dr. Nade Grujić predstavlja u tom kompleksu pitanja dokument i argument prvoga reda. Proučivši gotovo tri stotine objekata, autorica je izvršila sustavnu tipološku klasifikaciju, temeljitu povijesnoumjetničkiu stilsku karkaterizaciju i objektivnu arhitektonsko-ambijentalnu valorizaciju. Izbor i raspored tema pokazuje svestranost pristupa i jasnu strukturiranost teksta u kojemu su obuhvaćeni svi ključni teorijski i interpretacijski aspekti problema. Uvjerljivo je dinamički prikazan nastanak, rast i zamiranje ladanjske arhitekture od XIV. do XVIII. stoljeća, te dokazano da je razdoblje najvećeg intenziteta gradnje, u renesansi, ujedno ostvarilo i najviše arhitektonske domete.

Ova knjiga dr. Nade Grujić sadrži vrlo velik broj novih podataka i rezultata, ali je istodobno i veoma vješto sročena sinteza. Napisana je uzorno metodski, po najvišim stručnim kriterijima, a literarno odnjegovan stil i jednostavan način izlaganja omogućit će i širem krugu publike da se upozna s ovom dragocjenom kulturnom baštinom i ujedno im pružiti sugestivan doživljaj mnogih ambijentalnih cjelina – koje su i dosad uglavnom bile jedva dostupne, a u sadašnjem su ratu posebno ugrožene, uništavane i izložene svakovrsnoj devastaciji.

Radovan Ivančević (iz predgovora)

Sadržaj

9
Područje ladanjske arhitekture

25
Ishodišta

37
XV. stoljeće

51
XVI. stoljeće

69
Elementi

119
Pitanje stila i periodizacije

155
Pitanje tipologije

181
Oprema ladanjskih prostora

215
Ladanjska izgradnja i uređenje prostora

242
Umjesto zaključka

-
Rasprodano.