Studije i monografije

Rovinj – razvoj naselja

Biserka Tadić


Autorica
Biserka Tadić

Urednik
Tonko Maroević

Redakcija
Nada Grujić
Tonko Maroević
Ivanka Reberski

Fotografije
Krešimir Tadić

Vanjska oprema
Mihajlo Arsovski

Tehnički urednik
Željko Ivančić

Izdavač
Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, Zagreb, 1982.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 3

Materijalni opis
157 str.; 7 presavijenih listova s tablama (tlocrti); ilustr.; 24 cm; Summary

ISBN:

-
Posebno nam je zanimljiva činjenica da pretežni dio starih urbanih i poluurbanih aglomeracija tvori važan dio spomeničkog fonda naše zemlje, da su značajan dio žive i vrijedne povijesne baštine. Naselje, kao što je Rovinj, sadrži i čuva neobično vrijedan arhitektonski inventar, a tu vrijednost treba shvatiti ne same kao neposredno materijalnu, nego i kao kulturno-povijesnu i umjetničku. Nastanak, razvitak, pa i održavanje pretežnog dijela ovog inventara, proizlazi iz određenih životnih potreba, pa se i njihova trajanje moze osigurati samo nastavljanjem njihovih funkcija i određivanjem novih u sklopu sadašnjih ili budućih ljudskih potreba. Pri tom se ne može zanemariti činjenica da su se mnoge nekadašnje potrebe, koje su diktirale nastanak nekog objekta, ili skupa objekata, danas sasvim izmijenile ili čak nestale. A činjenica da su stare urbane i poluurbane formacije važan clio spomeničkog fonda naše zemlje, zahtijeva preispitivanje njihova položaja unutar novih procesa urbanizacije. Stoga njihovo istraživanje u pravilu treba promatrati kao proces revitalizacije, a prava revitalizacija može se postići jedino revitalizacijom kompleksnih funkcija nekog naselja. Sadržaji, koji više ne odgovaraju starim aglomeracijama, moraju se zamijeniti novima, koji će adekvatno poslužiti nastavljanju života naselja. A nova organizacija života može ili produžiti život naselju, ili pak, možda, pospješiti njegovu propast. Ova analiza o razvoju Rovinja, od njegovih najranijih začetaka, prilog je sustavnom proučavanju njegova stambenog fonda i njegovih funkcija. lstraživanje smo temeljili, prije svega, na fiksiranju vrijednosti građevinskog fonda naselja, a to je ostvareno i terenskim radom i proučavanjem povijesnih i djelomično objavljenih arhivskih podataka. Cilj je bio, prije svega, uočiti karakteristike urbanog razvoja od srednjega vijeka do najnovijeg vremena, proučiti strukturu ulica, trgova, sotoportika i ostalih elemenata koji su naselje urbanistički oblikovali. lsto smo tako pokušali fiksirati tipove stambenih objekata, sistematizirajući ih prema stilskim epohama i karakteristikama.

Sadržaj

7‒10
UVOD

11‒26
POVIJESNI RAZVOJ NASELJA
Uprava
Statut
Stanovništvo i stanovanjc
Zanimanja

27‒88
URBANISTIČKA ANALIZA I RAZVOJ
Blokovi i komunikacije
Trgovi
Stepcništa
Sotoportici
Visina objekata
Fortifikacije
Istočna gradska vrata Luk Balbi
Vrata pod zidom ‒ Portizza
Vrata na obalu
Vrata Jugoslavenske mornarice
Gradska vrata nazvana Stube iza tvrđave

89‒130
VALORIZACIJA NASELJA
Srednji vijek
Renesansa
Manirizam i barok
Kasni barok ‒ 19 stoljeće

131‒132
ZAKLJUČAK

133‒144
METODOLOGIJA
Kategorije vrednovanja ‒ terenska analiza
Vrijeme nastanka objekta
Valorizacija objekta
Stanje objekta
Visina objekta
Analiza
Obrada podataka

145
SUMMARY

147
BILJEŠKE

153
LITERATURA

-
Rasprodano.