Mala biblioteka

Umjetničko djelo kao društvena činjenica. Perspektive kritičke povijesti umjetnosti

Ljiljana Kolešnik (prir.)

Priredila
Ljiljana Kolešnik

Prevoditeljica
Ljiljana Kolešnik

Recenzenti
Tonko Maroević
Milan Pelc

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2005.

Nakladnička serija i broj
Mala biblioteka Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 10 (Teorija umjetnosti)

Materijalni opis
428 str.; ilustr.; 18 cm

ISBN: 953-6106-52-3

-
Odabirom priloga Janet Wolff, Mieke Ball & Normana Brysona, Timothyja Jamesa Clarka, Keitha Moxeya, Lise Tickner, Griselde Pollock, Michaela Baldwina, Charlesa Harrisona i Mel Ramsden, te Michael Ann Holly pridonosi se razmicanju granica koje je postavila tradicionalna povijest umjetnosti i uvođenju novih perspektiva. Semiotičke, feminističke, povijesno marksistički fundirane interpretacije, kao i autoanalitičke revizije mnogih socijalnih faktora umjetničke proizvodnje sabrane su u svojevrsnu čitanku suvremene kritičke povijesti umjetnosti. Radi se o reprezentativnom odabiru kritičko-historiografskih priloga suvremenih kulturalnih studija eminentnih angloameričkih autora; člancima sabranima u zbirku nove socijalne povijesti umjetnosti koja nadilazi dosadašnja tumačenja i promatra umjetnost kao odraz društva u njegovom prostoru i vremenu. Djelo koje je proizvod određenog povijesnog trenutka i povijesnog društva podliježe promjenama, a njegova recepcija i značenje mogu biti promijenjeni zavisno do recentnih interpretacija kulture, o čemu govore prilozi odabranih autora.

Sadržaj

9–49
Janet Wolff
Društvena proizvodnja umjetnosti

51–104
Mieke Bal, Norman Bryson
Semiotika i povijest umjetnosti

105–138
Thimothy James Clark
O socijalnoj povijesti umjetnosti

139–165
Keith Moxey
Semiotika i socijalna povijest umjetnosti

167–243
Lisa Tickner
Feminizam, povijest umjetnosti i razlike među spolovima

245–272
Griselda Pollock
(Feministička) socijalna povijest umjetnosti?

273–312
Michael Baldwin, Charles Harrison, Mel Ramsden
Povijest umjetnosti, likovna kritika i objašnjavanje

313–349
Michael Ann Holly
Gledanje prošlosti

351–400
Ljiljana Kolešnik
Kritička povijest umjetnosti. Perspektive i dometi

403–420
Literatura

421–427
Biografije autora

-
Izdavanje ove Biblioteke Instituta za povijest umjetnosti novčano je poduprlo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gradski ured za kulturu Grada Zagreba.

-
Cijena: 9,95 €

Cijena: 75.00 kn