Umjetnička topografija Hrvatske

Ludbreg – Ludbreška Podravina

Katarina Horvat-Levaj, Ivanka Reberski (ur.)

Cijena: 13,14 €


Urednice
Katarina Horvat-Levaj, Ivanka Reberski

Autori
Doris Baričević, Vitomir Belaj, Ivan Bočkaj, Dragutin Feleta, Katarina Horvat-Levaj, Jelena Ivoš, Ivo Lentić, Jagoda Marković, Jagoda Meder, Marija Mirković, Hrvoje Petrić, Darja Radović Mahečić, Ivanka Reberski, Mirjana Repanić-Braun, Nela Tarbuk, Željko Tomičić

Recenzenti
Žarko Domjan, Dijana Vukičević-Samaržija

Lektura
Salih Isaac

Korektura
Ana Benc, Salih Isaak

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić; ArTresor, Zagreb

Prevoditeljica sažetaka
Velda Brdar

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti – Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine: Ministarstvo razvitka i obnove, 1997.

Nakladnička serija i broj
Umjetnička topografija Hrvatske, Knjiga 3

Materijalni opis:
367 str.; ilustr. (djelomice u bojama); 29 cm

ISBN: 953-6106-11-6

-
Knjiga Ludbreg – Ludbreška Podravina treće je izdanje u nizu projekta Instituta za povijest umjetnosti Umjetnička topografija Hrvatske. Sama umjetnička topografija, pa tako i ovaj svezak, temeljni je i sveobuhvatni popis i analiza svih umjetničkih pojava na nekom teritoriju nastalih od prapovijesti do danas, što znači da su osim pojedinačnih građevina i umjetničkih predmeta, obrađena i sva važnija naselja i arheološki lokaliteti. No knjiga je ujedno i fundamantalni znanstveni rad s interpretacijom stilskog razvoja i valorizacijom cjelokupnog umjetničkog inventara Ludbrega i Ludbreške Podravina. Stoga je i koncepcija dvojaka: prvi dio knjige sadrži sintetska poglavlja, od uvodnih (zemljopisne značajke i povijesni pregled), preko urbanističkog sagladavanja prostora, do obrade zasebnih grana spomenika (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, umjetnički obrt). Drugi dio je kataloška obrada svih najvažnijih lokaliteta. Sva poglavlja obradili su znanstvenici i stručnjaci za određena područja. Knjiga je opremljena brojnim fotografijama, kartama te arhitektonskim nacrtima svih najvažnijih građevina. Namijenjena je stručnjacima, ali i najširoj javnosti, kao prva informacija o graditeljskoj i umjetničkoj baštini grada Ludbrega i njegove regije.

Sadržaj

9
Ivanka Reberski
Predgovor

13
Dragutin Feleta
Geografske, prometne i demografske značajke Ludbreške Podravine

21
Željko Tomičić
Arheološka topografija i toponimija (lovia – Botivo – Ludbreg)

43
Hrvoje Petrić
Društveni i gospodarski razvoj od srednjega vijeka do Prvoga svjetskog rata

O POSTANKU LUDBREŠKOG SVETIŠTA PRESVETE KRVI ISUSOVE

65
Ivan Bočkaj
Ludbreško svetište Krvi Isusove

67
Alojzije Stepinac
Poziv hrvatskog metropolite svoj rodoljubnoj javnosti. Izvršimo u hrvatskoj svetoj godini zavjet hrvatskog Sabora!

ORGANIZACIJA PROSTORA

71
Jagoda Marković
Urbanistički razvoj Ludbrega

81
Vitomir Belaj
Formiranje naselja u ludbreškom kraju

GRADITELJSKA BAŠTINA

91
Katarina Horvat-Levaj
Utvrde i dvorci

105
Darja Radović Mahečić
Stambena i javna arhitektura

121
Katarina Horvat-Levaj
Sakralna arhitektura

KIPARSKA, SLIKARSKA I UMJETNIČKOOBRTNA BAŠTINA

141
Doris Baričević
Kiparstvo od XVIl. do XIX. stoljeća

159
Marija Mirković
Starije zidno slikarstvo

175
Mirjana Repanić-Braun
Štafelajno slikarstvo od XVIL do XIX. stoljeća

179
Ivanka Reberski
Sakralno slikarstvo XX. stoljeća

189
Jagoda Meder
Orgulje

193
Nela Tarbuk
Crkveni namještaj

203
Ivo Lentić
Crkveno posuđe

207
Jelena Ivoš
Crkveno ruho

KATALOG NASELJA

213
Ludbreg

249
Apatija

251
Bolfan

254
Čukovec

257
Globočec

258
Hrastovljan

265
Hrženica

268
Karlovec Ludbreški

271
Križančija

276
Križovljan

282
Mali Bukovec

290
Martijanec Donji

308
Selnik

311
Sesvete Ludbreške

313
Sigetec

315
Slanje

317
Sveti Durci

325
Sveti Petar Ludbreški

331
Veliki Bukovec

347
Summaries

356
Kazala

364
Važniji izvori i literatura (Anđelko Badurina)

367
Kratice

Cijena: 13,14 €