Umjetnička topografija Hrvatske

Križevci: grad i okolica

Žarko Domljan (ur.)


Urednik
Žarko Domljan

Recenzenti
Vladimir Marković, Dijana Vukičević-Samaržija

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Prevoditelji sažetaka
Doris Baričević, Andrej Žmegač

Lektura i korektura
Katica Majdandžić-Stupac

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb – Ogranak Matice hrvatske u Križevcima, Križevci, 1993.

Nakladnička serija i broj
Umjetnička topografija Hrvatske, knjiga 2

Materijalni opis
422 str.; ilustr.; 28 cm

ISBN: 953-6106-00-0

-
Knjiga Križevci: grad i okolica rezultat je četverogodišnjih istraživanja ekipe stručnjaka, članova i suradnika Instituta: geografa, povjesničara, arheologa, povjesničara umjetnosti, arhitekta, etnologa, arhivista, fotografa i drugih. Oni su pregledali opsežnu arhivsku građu i pisane izvore, proučili arhitektonsku i fotografsku dokumentaciju u različitim ustanovama, a zatim proveli sistematska istraživanja i rekognosciranja na terenu te arhitektonska i fotografska snimanja. Osim pojedinačnih građevnih spomenika i umjetničkih predmeta, obrađeni su i svi važniji arheološki lokaliteti, zabilježeni su vrijedni primjeri tradicijske arhitekture, ustanovljeni su različiti tipovi naselja, opisani su vrijedni prirodni položaji i pejzažne vizure. Na taj način ova knjiga nije, kao što bi se moglo pomisliti, puki registrator broja i stanja spomenika na terenu, nego želi proniknuti u dublje povijesne slojeve i genezu određenih oblika i pojava u krajoliku. (...)

Sadržaj

11
Žarko Domljan
Uvod

13
Olga Maruševski
Izvori za umjetničku topografiju Hrvatske

15
Dragutin Feletar
Geografske značajke križevačke regije

23
Željko Tomčić
Arheološka topografija Kalničkog prigorja i okolice Križevaca

41
Neven Budak
Društveni i privredni razvoj Križevaca do sredine 19. stoljeća

51
Olga Maruševski
Križevci u 19. stoljeću

GRAD KRIŽEVCI

73
Vladimir Bedenko
Urbanistički razvoj Križevaca do sredine 19. stoljeća

93
Miljenka Fischer
Oblikovanje modernog grada

103
Žarko Domljan
Profana arhitketura

135
Katarina Hortvat-Levaj
Crkva sv. Križa

159
Đurđica Cvitanović
Pavlinski samostan i crkva sv. Ane

167
Olga Maruševski
Grkokatolička katedrala Svetog trojstva i biskupijski dvor

183
Đurđica Cvitanović
Crkva Majke Božje Koruške

187
Katarina Horvat-Levaj
Tri kapele u Križevcima (Sv. Ladislav, Sv. Rok, Sv. Florijan)

197
Olga Mariševski
Pravoslavna crkva sv. Save

199
Doris Baričević
Kiparstvo i drvorezbarstvo

209
Mirjana Repanić-Braun
Slikarstvo

219
Ivo Lentić
Sakralno zlatarstvo

223
Katalog sakralnih građevina

239
Javni i grobni spomenici

OKOLICA KRIŽEVACA

247
Katarina Horvat-Levaj
Sakralna arhitektura

259
Doris Baričević
Kiparstvo i drvorezbarstvo

265
Mirjana Repanić-Braun
Slikarstvo

269
Ivo Lentić
Sakralno zlatarstvo

271
Anđelko Badurina, Miljenka Fisher, Andrej Žemgač
Profana arhitektura

277
Ksenija Marković
Tradicijska arhitektura

281
Naselja i lokaliteti

393
Zusammenfassungen

407
Kazala

416
Popis kartica

417
Važniji izvori i literatura

-
Rasprodano.