Umjetnička topografija Hrvatske

Koprivnica: grad i spomenici

Dragutin Feletar et al.

Cijena: 10,49 €


Glavna urednica
Ivanka Reberski

Recenzenti
Žarko Domljan, Radovan Ivančević

Lektorica i korektorica
Katica Majdandžić

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Prevoditeljica na njemački
Doris Baričević

Fotografije
Krešimir Tadić, sve osim M. Kruhek (sl. 17, 18), S. Tadić (sl. 21), D. Vukičević-Samaržija (sl. 73)

Arhitektonska dokumentacija
Marie Stepinac

Izdavači
Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu – RO Centar za kulturu OOUR Muzej grada Koprivnice, Koprivnica, 1986.

Nakladnička serija i broj
Umjetnička topografija Hrvatske, knjiga 1

Materijalni opis
230 str.; ilustr.; 29 cm

ISBN: 86-80195-01-4

-
Ova monografija plod je višegodišnjeg rada na obradi kulturnih dobara Koprivnice, a prvenstveno njezina razvoja kao naselja od prvih početaka do današnjeg izgleda grada.
Istraživanje je organizirao Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu u okviru posebnog projekta s ciljem da se na konkretnom primjeru jednog grada utvrdi „model“ tj. „metodski obrazac“ za izradu sustavne umjetničke topografije na području Hrvatske.

Sadržaj

7
Riječ urednika

9
Milan Prelog
Predgovor

11
Dragutin Feletar
Značenje geografskog položaja i demografskih osobina za razvoj koprivnice prošlosti i sadašnjosti

18
Osnovne socio-ekonomske determinante povijesnog razvoja grada Koprivnice i njegove regije

ORGANIZACIJA PROSTORA

25
Milan Kruhek
Tvrđava u Koprivnici – povijesni i tpološki razvoj

33
Marija Planić – Lončarić
Izgradnja grada do sredine 19. stoljeća

55
Miljenka Fischer
Razvoj grada od 18. stoljeća do danas

SPOMENICI

73
Diana Vukičević – Samaržija
Sakralna arhitektura kasnog srednjeg vijeka u Koprivnici

79
Marija Planić – Lončarić
Odabrani primjeri graditeljskog nasljeđa u Koprivnici

144
Miljenka Fischer
Arhitektura Koprivnice u 20. stoljeću

164
Ivy Lentić – Kugli
Inventar sakralnih spomenika i drugi predmeti slikarstva, kiparstva i umjetnog obrta u Koprivnici

193
Zusammenfassung

KRONOLOGIJA

198
Milan Kruhek
Povijest izgradnje koprivničke tvrđave

214
Ivy Lentić – Kugli
Kronologija i građa za povijest sakralnih objekta u Koprivnici

226
Dragutin Feletar
Izbor važnijih izvora i literature o Koprivnici

Cijena: 10,49 €