Zbornici

Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj

Ivana Mance, Zlatko Matijević (ur.)

Urednici
Ivana Mance i Zlatko Matijević

Recenzenti
Damir Agičić
Željka Čorak
Frano Dulibić

Autori
Darija Alujević, Josipa Alviž, Marija Barović, Marina Bregovac Pisk, Ivan Bulić, Sandi Bulimbašić, Lidija Butković Mićin, Katica Čorkalo Jemrić, Franko Ćorić, Dragan Damjanović, Andreja Der-Hazarijan Vukić, Ljerka Dulibić, Jasenka Ferber Bogdan, Krešimir Galović, Magdalena Getaldić, Vesna Golubović, Mislav Gregl, Zoran Grijak, Libuše Jirsak, Zlatko Jurić, Arijana Kolak Bošnjak, Irena Kraševac, Jure Krišto, Tomislav Kršnjavi, Sanja Lončar, Silvija Lučevnjak, Katarina Lukavečki, Ivana Mance, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, Ivan Mirnik, Jasmina Nestić, Branko Ostajmer, Iva Pasini Tržec, Daniel Patafta, Dubravka Peić Čaldarović, Tihana Petrović Leš, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Enes Quien, Ivana Rončević Elezović, Dunja Seiter-Šverko, Žarko Španiček, Marko Špikić, Vlasta Švoger, Marija Tonković, Jasna Turkalj, Tamara Tvrtković, Dajana Vlaisavljević, Marko Vukičević, Sanja Žaja Vrbica

Prijevod sažetaka na engleski
Tanja Trška

Lektura i izrada kazala
Ivana Majer

Grafički dizajn
Mario Aničić

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti – Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2015.

Materijalni opis
575 str.; ilustr. c/b; imensko kazalo

ISBN: 978-953-7875-18-3 [ipu]

Ovdje možete preuzeti impresum i sadržaj zbornika (pdf, 585 KB).

-
Ovo izdanje rezultat je znanstvenoga skupa održanog u studenome 2012. godine, u Zlatnoj dvorani zgrade u Opatičkoj 10, u suorganizaciji dvaju instituta – Hrvatskoga instituta za povijest i Instituta za povijest umjetnosti. Pod nazivom Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, taj je multidisciplinarno zamišljen skup okupio reprezentativan broj znanstvenika i stručnjaka – povjesničara, povjesničara umjetnosti, etnologa, arheologa, muzealaca, konzervatora i drugih koji istražuju povijesnu baštinu Izidora (Isidora, Ise) Kršnjavoga i njegova vremena, ponudivši prvu, u težnji sveobuhvatnu, kritički utemeljenu interpretaciju djela i djelovanja, lika i uspomene toga, koliko prozivanog, toliko zaslužnog političara i kulturnog djelatnika, kritičara i kroničara, slikara, prevoditelja i romanopisca, sveučilišnog profesora, arbitra ukusa i ideologa građanskog i nacionalnog moderniteta. Činjeničnost njegovih „utemeljiteljskih“ doprinosa s jedne, i njegovih političkih opredjeljenja s druge strane već je dulje vremena tražila aktualno historijsko tumačenje, legitimacijsku pripovijest koja bi naizgled proturječne sastavnice Kršnjavijeva života i rada pokušala sagledati u idejnom kontinuitetu, odnosno kao strukturalne aspekte konkretnoga povijesnog vremena, pa i određenog poretka moći koji još uvijek ima univerzalnu valjanost.

Stojeći s još nekolicinom svojih nešto starijih suvremenika poput Ivana Mažuranića i Josipa Jurja Strossmayera na početku hrvatske moderne epohe, Kršnjavi ponajbolje utjelovljuje neke od njezinih konstitutivnih aporija. Njegov utemeljiteljski impuls, njegovi estetski nazori, kao i ideološki habitus u cjelini, pripadaju građanskom svjetonazoru koji je upravo u vrijeme Kršnjavijeva intelektualnog formiranja izvan domovine izgrađivao moderna društva ustrojena na liberalnim vrijednostima i kapitalističkim načelima proizvodnje, ne isključujući pritom i težnju za nacionalnim suverenitetom kao „prirodnim“ političkim okvirom građanskih i ekonomskih sloboda. Taj se svjetonazor težio očitovati u mjerilu koje nije ostavljalo sumnje u buduću premoć novoga poretka, što mu je i priskrbilo u osnovi pogrdni naziv kulture Gründerzeita. S druge strane, Kršnjavijevo se djelovanje odvijalo u političkim okolnostima nagodbenog vremena, koje su bitno ograničavale procese društvene modernizacije i nacionalne integracije, i kao takve nametale dilemu između „prioriteta borbe za hrvatsku državnost kao uvjeta za modernizaciju ili obratno“.

Ova zbornička publikacija, dakle, okuplja radove koji Isu Kršnjavoga, njegovo djelo i djelovanje obrađuju u do sada najširem opsegu.

Sadržaj

7–9
Jasna Turkalj
Pozdravna riječ

10–23
Ivana Mance
Uvodno o strukturi i sadržaju zbornika

24–133
Politički izbori Ise Kršnjavoga

134–238
Institucionalizacija znanja, paradigme obrazovanja

239–304
Pitanja stila: od gradogradnje do kućne industrije

305–381
Kulturna politika: nacionalni identitet i izazovi modernosti

383–435
Zbivanja na likovnoj sceni: Kršnjavi i suvremenici

436–568
Život i stvaralaštvo

569–575
Imensko kazalo

-
Objavljivanje zbornika potpomognuto je sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Zaklade HAZU.

-
Cijena: 19,91 €

Cijena: 150.00 kn