Posebna izdanja

Umjetnost i ljepota u srednjovjekovnoj estetici

Umberto Eco

Cijena: 5,31 €


Autor
Umberto Eco

Urednik
Milan Pelc

Recenzenti
Marcel Bačić, Tonko Maroević

Prevoditeljica
Željka Čorak

Korektorica
Đurđa Kovačić

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007.

Materijalni opis
183 str.; 24 cm; bibliografija

ISBN: 978-953-6106-65-3

-
Knjiga Umberta Eca, prvi puta objavljena 1987. godine, povijesni je i problemski prikaz namijenjen širokom krugu čitatelja, kojima se otkrivaju slojevita razmišljanja o ljepoti, estetskom užitku, ukusu, prirodno i umjetnički lijepom, kao i o odnosima između umjetnosti i drugih ljudskih djelatnosti.

Univerzalno afirmirani stručnjak za problematiku srednjovjekovnoga stvaralaštva i kulture, Eco nas uvodi u osobitosti estetskog senzibiliteta srednjovjekovnoga čovjeka, problematizira o transcendentalnim aspektima ljepote, estetici proporcija i svjetlosti, interpretirajući na jedinstven način srednjovjekovni povijesni kontekst i njemu bliske aspekte poput teološke kontemplacije, alegoričnosti te postojanja razloga kreacije i njene recepcije.

Autor upozorava na aktualnost medijevalne estetike, pri čemu njegov prikaz djeluje poput matrice suvremenih pitanja – postavljenih i onih propuštenih. Kao izvor razmjerno nepoznatih a vješto i pristupačno formuliranih obavijesti, knjiga će dobro doći istraživačima srednjovjekovne umjetnosti i kulture čak i ako ne posjeduju specijalističko filozofsko i teološko predznanje.

Sadržaj

9
Uvod

15
Srednjovjekovna estetska osjetljivost

29
Lijepo kao transcendentalno

41
Estetske proporcije

53
Estetike svjetlosti

63
Simbol i alegorija

89
Psihologija i gnoseologija estetičke vizije

97
Sveti Toma i estetika organizma

105
Razvoj i krize estetike organizma

111
Teorije umjetnosti

123
Umjetnička invencija i dostojanstvo umjetnika

139
Poslije skolastike

163
Bibliografski izvori

Cijena: 5,31 €