Posebna izdanja

Varaždinski zlatari i pojasari

Ivo Lentić

Cijena: 2,65 €


Autor
Ivo Lentić

Urednici
Biserka Tadić, Željka Čorak, Krešimir Tadić

Prijevod sažetka
Doris Baričević

Lektor
Dubravko Horvatić

Fotograf
Branko Brce

Izdavač
Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti, Zagreb, 1981.

Nakadnička cjelina
Posebno izdanje “Građe” Instituta za povijest umjetnosti

Materijalni opis
133, 18 str. s tablama; ilustr. c/b; 24 cm; Zusammenfassung, prilozi, bibliografija, kazala

ISBN:
-
Na teritoriju Hrvatske razvili su se već rano jaka i značajna zlatarska središta, i to najprije u primorskoj Hrvatskoj (Zadar, Dubrovnik), a zatim i u kontinentalnom dijelu Hrvatske (od XIV. stoljeća Zagreb, a od XV. Varaždin, dok Osijek postaje značajan zlatarski centar tek potkraj XVII. stoljeća).

Grad Varaždin je, nakon Zagreba, nedvojbeno bio najznačajniji i najvažniji zlatarski centar kontinentalne Hrvatske.

Na temelju istraživanja arhivskih dokumenata, kao i na temelju sačuvanih zlatarskih odnosno srebrnarskih predmeta, moguće je dati cjelovitiju i točniju sliku razvitka, značenja i važnosti varaždinskog zlatarstva od XV. do kraja XIX. stoljeća.

Ivo Lentić (iz uvoda)

Sadržaj

3
Predgovor

5
Uvod

8
Varaždinski zlatari i srebrnari XV. i XVI. stoljeća

12
Varaždinski zlatari XVII. stoljeća

18
Varaždinski zlatari i srebrnari prve polovine XVIII. stoljeća

24
Varaždinski zlatari i srebrnari od 1750. do 1776. godine (razdoblje rokokoa)

36
Varaždinski zlatari i srebrnari od 1776. do 1806. godine

47
Varaždinski zlatari i srebrnari prve polovine XIX. stoljeća

67
Zaključak

71
Varaždinski pojasari

81
Abecedni popis varaždinskih zlatara, srebrnara i pojasara

95
Zusammenfassung

105
Prilozi

121
Arhivalije i literatura

123
Popis i opis reproduciranih djela

124
Verzeichniss und Beschreibung der Abbildungen

125
Kazalo mjesta

127
Kazalo imena majstora zlatara, srebrnara i pojasara

130
Kazalo ostalih imena

133
Tabla žigova i punca

135
Prilog – fotografije

Cijena: 2,65 €