Znanstvenici

dr. sc. Sandra Križić Roban

Znanstvena savjetnica, u zvanju znanstvene savjetnice u trajnom zvanju
T. 01 6112 045
E. skrizic / ipu.hr
B. CROSBI bibliografija

Biografija

Sandra Križić Roban doktorirala je u području povijesti umjetnosti, a bavi se kritikom, kustoskom praksom i pisanjem. Zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, te je bila glavna urednica časopisa Život umjetnosti od 2000.–2017. godine.

Teme istraživanja su joj suvremena umjetnost, povijest i teorija fotografije, poslijeratna arhitektura, problematika javnog prostora i kriteriji evaluacije spomenika Domovinskog rata.

Vodila je projekt Postmedijske i izvaninstitucionalne umjetničke prakse od 1960-ih nadalje financiran od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u sklopu kojeg je organizirala dvije međunarodne konferencije u suradnji s Leonidom Kovač (Postmedia and Non-institutional Art Practices from the 60s Onwards, 2014; Constructions of Memory, 2015), dok je međunarodnu konferenciju Methaphor of Baggage priredila 2015. u sklopu Rendez-vous festivala francuske kulture u Hrvatskoj.

Predaje izborni kolegij Kultura sjećanja – memorijalna mjesta, spomenici, antispomenici i protuspomenici na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu te dva izborna kolegija u sklopu Doktorskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu. Predavala je obavezni kolegij Moderna likovna umjetnost na Katedri za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2010.–2018.). Izabrana je u naslovno-nastavno zvanje docentice.

Jedna je od osnivačica Ureda za fotografiju, neprofitne udruge za suvremenu fotografiju, u sklopu koje je zadužena za program Galerije Spot i izdavačku djelatnost. Kontinuirano istraživanje suvremene fotografije omogućilo joj je da bude partnerica na projektu Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online s partnerima iz Poljske (Fondacja Arton), Estonije (KUMU Tallinn) i Belgije (Luca School of Art, Brussels), koji financira Europska komisija u sklopu programa Kreativna Europa (2016.–2018.).

Članica je Hrvatske sekcije AICA. Dobitnica je Nagrade Hrvatske sekcije AICA za likovnu kritiku (2006.) i Povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2011.).

Objavila je opsežne studije o suvremenom slikarstvu i suvremenoj fotografiji u Hrvatskoj: Na drugi pogled: pozicije suvremene hrvatske fotografije (UPI2M & IPU, 2010.) i Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas: odgovornost slike u vrijeme nestrpljivog pogleda (Ljevak, 2013.). Recentno je objavila monografije Vlado Martek – Pripremanje za fotografiju (UzF, 2018.) i Hana Miletić – Street Photography (UzF, 2016.). Uredila je više znanstvenih knjiga u izdanju Instituta za povijest umjetnosti (najrecentnije Postmedia and Non-institutional Art Practices from 1960s, s Leonidom Kovač, 2017.), te nekoliko knjiga u izdanju Ureda za fotografiju i Galerije Križić Roban.

Uz navedeno, autorica je više opsežnih poglavlja u knjigama, znanstvenim časopisima i katalozima, uz ostalo (izbor):

“Learning from Graz”, u: Christine Frisinghelli, Christiane Kuhlmann, Christina Penetsdorfer (ur.), Camera Austria International. Labor für Fotografie und Theorie, Specor Books, Leipzig & Museum der Moderne, Salzburg, 2019.

“Protocol of Laugh. Elements of Humor in Proto- and Conceptual Croatian Photography”, u: Liesbeth Decan, Mieke Bleyen (ur.), Photography Performing Humor, Leuven: Leuven University Press, 2019.

“Napinjanje teksta”, u: Vesna Mažuran (ur.), Anabel Zanze, Gliptoteka HAZU, Zagreb, 2019.

“Nezaobilazan vizualni krajolik”, u: Irena Kraševac (ur.), 150 godina Hrvtaskog društva likovnih umjetnika, Zagreb: IPU & HDLU, 2018.

A Slit Through Photography. Innovative Strategies in Crotian Photography during the 1960s and 1970s”, Photographies, 11 (2018.)

“A Lost State of Plenitude. Commemorating the Homeland War in Public Spaces in Croatia”, u: Ann Murray (ur.), Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914. The Eye on War, New York: Routledge, 2018.

“Displacement in the Art Space”, u: Juraj Belaj, Marijana Belaj, Siniša Krznar, Tajana Sekelj Ivančan, Tatjana Tkalčec (eds.), Sacralization of Landscape and Sacred Places, Zagreb: Institut za arheologiju, 2018.

“Diskontinuitet i/ili utočište? Spomenici Domovinskog rata u prostoru javnosti”, u: Željko Heimer, Marin Sabolović (ur.), Znanstveno-stručni skup Simbol, identitet i Domovinski rat : zbornik radova, Zagreb: Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, 2016.

“Pokušaj premjeravanja”, Arhivi, preraspodjele i premjeravanja, Reinhard Braun (ur.), Camera Austria, Graz & Hrvatski fotosavez, Zagreb, 2014.

“Placed on the Scale of History”, European Landscape Photography / Europäische Landschaftsfotografie, Elizabeth Vandeweghe, Gautier Platteau, Liz Wells (eds.), Bruxelles – München, Prestel Verlag, 2012.

“Obilježja modernosti na području arhitekture, urbanizma i unutrašnjeg uređenja nakon Drugog svjetskog rata”, Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura, politika 1950 – 1974, ur. Ljiljana Kolešnik, IPU&MSU, Zagreb, 2012. (koautorica knjige i istoimene izložbe)

“Složene strukture suvremene umjetničke prakse od 80-ih godina do danas”, Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, Milan Pelc (ed.), IPU – Školska knjiga, Zagreb, 2010.

Priredila je brojne retrospektivne i tematske izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1986. do danas je objavila više od tisuću dvjesto kritika, prikaza, eseja, stručnih i znanstvenih radova u tiskanim medijima te u sklopu radijskih i televizijskih emisija.

Izbor recentnih kustoskih projekata:

Anabel Zanze (Split, 2019.; Zagreb, 2019.); Jochen Lempert (s Maren Lübbke-Tidow, Zagreb, Vienna, 2018.); Najljepše mjesto na svijetu – suvremena slovenska fotografija (Osijek, 2017.; Zagreb, 2016.), Arhivi, preraspodjele i premjeravanja – Suvremena austrijska fotografija (u suradnji s Reinhardom Braunom, 2014.) te Nulta točka značenja: nefunkcionalna, neprikazivačka, eksperimentalna, elementarna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj (Camera Austria, Graz, 2013.; Zagreb, 2011.).

Recentna izlaganja na konferencijama:

“Prolonging Trauma: The Homeland War and Contemporary Croatian Photography”, Photographies and Conflict: Archiving & Consuming Images of Strife, 5th International Conference of Photography and Theory ICPT2018, Famagusta Gate, Nicosia, Cipar, 22.–24. 11. 2018.

“Box, Suitcase, Museum – Photographic Records of Croatian Immigrants to the USA”, Photography, Migration and Cultural Encounters in America, Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology, Dun Laoghaire – Dublin, 20.–22. 6. 2018.

“Not only on Women's Day – Women in Croatian Photography after the 1950'”, Revisiting Heritage, Warsaw National Museum & Fondacja Arton, Varšava, 7.–8. 6. 2018.

“Experiments and Innovative Strategies in Croatian Photography during the 1960s and 1970s”, CAA Getty International Program, Los Angeles, 19.–23. 2. 2018.

“Experiment, concept, quest – three stories from Southeast Europe”, Fast Forward: Women in Photography, Vilnius, Litva, 3.-4. 11. 2017.

“A cut through photography. Innovative strategies in Croatian photography during the 1960s and 1970s”, Photographies Conference, London, 18.-19. 5. 2017.

“Counter-Monument to a Monument”, War, Revolution and Memory, Zagreb, 17.-18. 2. 2017.

“Elements of Humor in Proto- and Conceptual Photography in Croatia”, Photography Performing Humor, LUCA School of Arts, Brussel, 13.-14. 4. 2016.

“Betrayal of the Painting”, Neverending Painting, MSU, Zagreb, 3.-4. 10. 2015.

“The Age of Monuments: Sculptural, Architectural, Urbanistic, and Other Ways of Commemorating the Homeland War in Croatia”, War in Visual Arts, University Cork, Ireland, 12.-14. 9. 2013.


Istraživački boravci u inozemstvu:

  • Berlin, 2000. (Goethe Institute, Akademie der Künste – Bauarchiv)
  • Beč, 2003. (AICA – MuseumQuartier)
  • Pariz, 2003. (Fondation Le Corbusier – u sklopu programa Courant du monde)
  • Graz, 2009. (stipendija Cultural studies, Pokrajinska vlada Štajerske)
  • Berlin, studeni 2013. – siječanj 2014. (DAAD, Akademie der Künste – Bauarchiv)
  • Pariz, 2015. (Maison de la photographie, Bibliotheque Kandinsky)
  • Varšava, Krakov, Łodz, 2015.
  • CAA Getty International Program, Los Angeles, veljača 2018.