Znanstvenici

dr. sc. Ana Plosnić Škarić

Viša znanstvena suradnica

T. 01 6112 048

E. aplosnic / ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Biografija

Rođena 1970. godine u Splitu. Diplomirala povijest umjetnosti i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. Iste godine zaposlena u I. gimnaziji u Zagrebu kao profesor povijesti umjetnosti i latinskog jezika. Radila je kao korektorica za latinski jezik na Hrvatsko-latinskom enciklopedijskom rječniku autora dr. sc. Joze Marevića (Školska knjiga, Zagreb, 1997.).

Od prosinca 2000. godine zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu „Umjetnička baština od antike do novog vijeka“ (voditeljica dr. sc. Diane Vukičević Samaržija), u sklopu kojeg je izradila magistarski rad na temu „Trogir – Romanička stambena arhitektura na primjeru Bloka Andreis“ (mentor akademik Igor Fisković). Disertaciju na temu „Gotička stambena arhitektura grada Trogira“ izradila pod mentorstvom akademika Igora Fiskovića, a u sklopu projekta „Arhitektura i urbanizam hrvatskog kasnog srednjovjekovlja“ voditeljice dr. sc. Diane Vukičević Samaržija. Disertaciju je obranila u svibnju 2010. godine.

Od 2011. godine članica uredništva časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti.

Područje njezinog znanstvenog interesa obuhvaća teme iz srednjovjekovne urbane i urbanističke povijesti, problematiku stambene arhitekture te istraživanje arhivske građe srednjovjekovnih komuna.

Bibliografija

Knjige

Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum 1400–1450 (s Dankom Zelićem), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017.

Mapping urban changes / Mapiranje urbanih promjena, Ana Plosnić Škarić (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017.

Članci u znanstvenim časopisima

Decline of Medieval Urban Symbols of Power: Tower Houses in Trogir, Croatia, u: RIHA Journal, 0177, 2017. (izvorni znanstveni rad)

Graditelji Trogira 1420.–1450., u: Ars Adriatica, časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, 4 (2014.), 173-198 (izvorni znanstveni rad)

Sklop kuća Stipošević u Trogiru, u: Peristil, 56 (2013.), 37-48 (prethodno priopćenje).

Nekoliko vijesti o Zaninu Salchietinu iz Venecije, protomajstoru trogirske katedrale iz sredine 14. stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37 (2013.), 37-44 (prethodno priopćenje).

Prilog poznavanju građe o slikarima prve polovice 14. stoljeća u Dalmaciji: trogirski slikar Marko Komlica, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36 (2012.), 35-42 (izvorni znanstveni rad).

Prilog poznavanju građevinske povijesti trogirske katedrale u 15. stoljeću, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35 (2011.), 41-54 (izvorni znanstveni rad).

Rad Miha Barade na Trogirskim spomenicima – objava dokumenata XIII. i XIV. stoljeća (s Irenom Benyovsky Latin), u: Povijesni prilozi, 40 (2011.), 35-45 (pregledni rad).

Socijalna topografija Trogira u 14. stoljeću (s Mladenom Andreisom i Irenom Benyovsky Latin), u: Povijesni prilozi, 33 (2007.), 103-193 (izvorni znanstveni rad).

Blok Andreis u Trogiru. Prilog poznavanju romaničke stambene arhitekture, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31 (2007.), 9-28 (izvorni znanstveni rad).

Socijalna topografija Trogira u 13. stoljeću (s Mladenom Andreisom i Irenom Benyovsky Latin), u: Povijesni prilozi, 25 (2003.), 37-92 (izvorni znanstveni rad).

Radovi u knjigama i zbornicima

Polices and regulations in the forming of Late-Medieval Trogir (Croatia), u: Building Regulations and Urban Form 1200-1900, Terry R. Slater, Sandra M. G. Pinto (ur.), Routledge, Taylor and Frances Group, London – New York, 2018., 59-86.

Trogir in a Poem by Ivan Lipavić (1465), u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction?, Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić (ur.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2017., 259-267.

Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum 1400–1450. Mapping methodology and data analysis (s Alessandrom Ferrighi), u: Mapping urban changes / Mapiranje urbanih promjena, Ana Plosnić Škarić (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017.,106-125.

Real Property of Wealthy Commoners. The Formation and Rise of Commoners Lineages in Trogir after 1420, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić (ur.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2014., 353-380.

Domus conuentus sancti Nicolai / Kuće samostana svetog Nikole, u: Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru, Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei, Zbornik radova prigodom 950 obljetnice utemeljenja, Vanja Kovačić, Jozo Milanović (ur.), Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru, Trogir, 2014., 161-180.

Arhitektonska plastika Male palače Cippico u kontekstu novih arhivskih spoznaja, u: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa „Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti“ / Giovanni Dalmata e le opere della sua cerchia, Igor Fisković (ur.), Književni krug, Split (u tisku)

Sudjelovanja na skupovima i pozvana predavanja

Naručitelji i graditeljska djelatnost u Trogiru u 15. stoljeću, Arhitekturna zgodovina: Mesto v srednjem in zgodnjem novem veku, Ljubljana, Slovenija, 24.–25. 11. 2017.

Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum 1400–1450. Mapping methodology and data analysis (s Alessandrom Ferrighi), Mapping urban changes / Mapiranje urbanih promjena, Dubrovnik, Hrvatska, 20.–22. 9. 2017.

Builders of Trogir in the 15th century, Treći Triennale međunarodnog znanstvenog skupa Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i došljaci, Zagreb, Hrvatska, 25.–26. 10. 2016.

Mapping City Councils’ Deliberations for the Urban Development Research: Dubrovnik 1400–1450 (s Alessandrom Ferrighi), EAUH: 13th International Conference on Urban History – European Association for Urban History: Reinterpreting Cities, Helsinki, Finska, 24.–27. 8. 2016.

Regulating Urban Spaces for Food Merchandise in 15th-Century Dubrovnik (s Anom Marinković), International Medieval Congress, Leeds, UK, 4.–7. 7. 2016.

The First Two European Ghettos (s Alessandrom Ferrighi), International Medieval Congress Leeds, UK, 6.–9. 7. 2015.

Decline of Medieval Urban Symbols of Power: Tower Houses in Trogir (Croatia), Tenth European Social Science History Conference, Vienna, 23–26 April 2014

Trogir u pjesmi Ivana Lipavića (1465), Drugi Trienalle međunarodnog znanstvenog skupa: Grad hrvatskog srednjovjekovlja: Slika grada u narativnim vrelima – stvarnost i/ili fikcija?, Zagreb, 2.–3. 12. 2013.

Trogir od osnutka grada do kraja 60-tih godina 15. stoljeća, predavanje „Sodalitas gymnasii classici Zagrabiensis“, 18. 1. 2013.

Spomen ljekarne u trogirskim bilježničkim spisima 14. i 15. stoljeća, Okrugli stol povodom obilježavanja 740-te obljetnice spomena ljekarne u Trogiru, Trogir 28. 10. 2011.

Houses of The Rich and The Poor in The Medieval Town: an example of Trogir (Croatia) 13th-15th century, International Medieval Congress Leeds 2011 „Rich...Poor“, Leeds, UK, 11.–15. 7. 2011.

Transformacije leksika arhitektonske plastike stambenog graditeljstva 15. stoljeća u Trogiru, „Dani Cvita Fiskovića XI, znanstvena radionica: „Motivi, tipologija i sadržaji domaćih klesarskih radionica u Korčuli i Dubrovniku XV. i XVI. st.“, Dubrovnik, Croatia, 4.– 7. 10. 2009.

Stručni radovi i prijevodi

Svježa promišljanja Duknovića i njegova doba, u: Kvartal, Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, VII-3/4-2010., 60–62.

Francesco Petrarca, „Poslanica Giovanniju Colonni (Francesco Petrarca ad Iohannem de Columna ordinis predicatorum, non sectas amandas esse sed verum, et de locis insignibus urbis Romae (Fam. VI, 2)“ (s Goranom Stepanić), u: Marko Špikić (ur.), Humanisti i starine, od Petrarke do Bionda, Zagreb, 2006., 193-203.

Petar Pavao Vergerije, „Poslanica Ludovicu degli Alidosi“ (izvornik: Pier Paolo Vergerio, Epistolario (ed. L. Smith), Roma, 1934., 189-202), u: Marko Špikić (ur.), Humanisti i starine, od Petrarke do Bionda, Zagreb, 2006., 205-217.

Izvještaj s 2. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, u: Kvartal. Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, III-2-2006., 55-68 (s Ivom Körbler, Ivanom Mance i Danielom Premerlom)

James S. Ackerman, „Ars sine scientia nihil est“. Gotička teorija arhitekture na primjeru katedrale u Milanu, u: Katedrala. Mjera i svjetlost, IPU, Zagreb, 2003., 11–99 (prijevod s latinskog).