Obavijesti
Predavanje

Drveni oltari 17. stoljeća u Istri

U petak 9. prosinca 2016. u 12 sati na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina ALU (Zamenhofova 14, predavaona 11) dr. sc. Vlasta Zajec održat će predavanje pod nazivom Drveni oltari 17. stoljeća u Istri.

Na istarskom je poluotoku sačuvan je znatan broj drvenih oltara koji se mogu datirati u 17. stoljeće. U predavanju će se prikazati ključni aspekti tog korpusa, s naglaskom na njihova oblikovna i stilska obilježja, stanje uščuvanosti i problematiku njihova konzerviranja i restauriranja.

-
Kontakt: dr. sc. Vlasta Zajec