Emeriti

dr. sc. Ivanka Reberski

Umirovljena zaslužna znanstvenica – emerita

B. CRORIS profil

E. ivanka / ipu.hr

Ravnateljica Instituta u periodu 1991.–2003. godine

Biografija

Diplomirala povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1959.), magistrirala bibiotekarstvo, dokumentaciju i informacijske znanosti (1965.) te doktorirala povijest umjetnosti (1978.) pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom „Slikarstvo Otona Postružnika“.

U Institutu zaposlena od 1966. godine. Vodila knjižnicu i odjel za prikupljanje fundamentalne dokumentacije Instituta od osnutka fondova 1968. godine. Od 1972. zamjenica direktora a od 1988. predstojnica Odjela za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti. Provela reorganizaciju Odjela u samostalnu znanstvenu ustanovu. Od 1991. do 2003. godine ravnateljica Instituta u zvanju znanstvenog savjetnika.

Znanstveni rad posvetila istraživanjima hrvatske moderne umjetnosti, poglavito stilskih tendencija i pojava u slikarstvu prve polovice 20. stoljeća, modernog sakralnog slikarstva i kiparstva, umjetničke topografije, war-arta te drugih likovnih fenomena. Tijekom 1990-ih vodila opsežne višegodišnje znanstvene projekte „Likovne pojave u hrvatskoj umjetnosti 1850.–1950.“ te „Likovne pojave u 20. i 21. stoljeću“, kao i hrvatsku dionicu na međunarodnom projektu „K.u.K. Archiv“ pri Oesterreichische Akademie der Wissenschaften u Beču.

Rukovodila pripremu i surađivala na velikim izložbenim projektima: „Zemlja“ (1971.), „Tendenciozni realizam“ (1974.), „Sveti trag: devetsto godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije“ (1994.), „Hrvatski salon 1898.“ (1998.), „Mir i dobro“ (2000.). Pripremila više od dvadeset retrospektivnih i monografskih izložbi, primjerice: „Oton Postružnik“ (Moderna galerija, 1976.), „Anka Krizmanić“ (Umjetnički paviljon, 1986.), „Ivo Režek“ (Umjetnički paviljon 1998.), „Gabriel Jurkić“ (Galerija Klovićevi dvori, 2005.), „Ljubo Babić“ (Moderna galerija, 2010.).

Između monografskih izdanja izdvajaju se one posvećene umjetnjcama Anki Krizmanić, Mili Kumbatović, Vesni Sokolić i Tonki Petrić.

Od 1983. do 2002. glavna urednica časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti. Bila je urednica „Bibliografije“ Enciklopedije hrvatske umjetnosti te niza edicija.

Dobitnica je Nagrade Grada Zagreba za 1994. i 1998. godinu, Nagrade DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo 2010. godine te Državne nagrade za znanost Republike Hrvatske za životno djelo za 2021. godinu.

-
Pogledajte: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 27 (2003.): Ivanki Reberski u čast