Novosti
Međunarodni skup

Svetišta dalmatinskih katedrala

Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela IIC – hrvatska grupa i Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu pozivaju vas na sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu pod nazivom Svetišta dalmatinskih katedrala: rješenja u prošlosti i izazovi obnove, koji će se održati 27. i 28. rujna 2013. u Centru Filozofskog fakulteta u Splitu, Studia Mediterranea (Peristil 3/III).

PROGRAM