Stručni suradnici

Lina Šojat

Voditeljica knjižnice

T. 01 6112 745

E. lsojat / ipu.hr

Voditeljica knjižnice

T. 01 6112 745

E. lsojat / ipu.hr

Biografija

Diplomirala je informacijske znanosti (bibliotekarstvo) i poljski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine.

Stručno osposobljavanje za diplomiranog knjižničara odrađuje 2014. u Knjižnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ispit za stručno zvanje diplomirani knjižničar polaže 2015. godine. Od 1. studenoga 2017. zaposlena je kao voditeljica Knjižnice Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu.

Sudjeluje u provedbi projekata i znanstveno-istraživačkog programa Instituta te je mentorica studentima na stručnoj praksi i volonterima.

Redovito se usavršava u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara, na stručnim seminarima i skupovima vezanim uz informacijske tehnologije i teme vezane uz AKM zajednicu (arhivi - knjižnice - muzeji). U travnju 2018. godine polaže General Course on Intellectual Property u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO, Ženeva).

Od 2018. tehnička je urednica časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti.

Članica je u stručnim udrugama (Zagrebačko knjižničarsko društvo, Hrvatsko čitateljsko društvo, ICARUS Hrvatska, International Literacy Association, Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju – ZNAK) i u radnim skupinama (Radna skupine za obrazovne sadržaje Dabar, Radna grupa Zagrebačkog knjižničarskog društva Biciklisti te Komisija za teoriju i znanstveni rad (2018.-2020.) Hrvatskog knjižničarskog društva).

Područja interesa: očuvanje i prezentacija kulturne baštine, autorsko pravo, informacijska pismenost, znanstveno izdavaštvo, digitalni repozitoriji i arhivi, otvoreni pristup, indeksiranje.

Sudjelovanja na stručnim skupovima

  • Arhiviranje kroz mentoriranje, CREARCH seminari Priče iz baštine: „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“, [organizator] ICARUS Hrvatska, Ilok, 24.–25. svibnja 2019.
  • Ostavštine kao način izgradnje knjižničnog fonda: primjer Knjižnice Instituta za povijest umjetnosti, poster, Stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki, [organizator] Sekcija za zbirke i službe Hrvatskog knjižničarskog društva; Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 12. travnja 2019. (s Ivanom Majer)
  • Arhivske zbirke Instituta za povijest umjetnosti |Archival Collections of the Institute of Art History, 5. dani ICARUS Hrvatska & 23. ICARUS godišnja konvencija, [organizator] ICARUS Hrvatska, Pula, 27.–29. ožujka 2019.
  • Donacija Olga Maruševski u Institutu za povijest umjetnosti, Hrvatski povjesničari umjetnosti: Olga Maruševski (1922.–2008.), [organizator] Društvo hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 16. listopada 2018. (s Petrom Šlosel)
  • How green can we go? Architecture and culture in service of science, poster, Lets Go Green! – 1st International Conference on Green Libraries, [organizator] Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 8.–9. studeni 2018. (s Andrijom Majićem)
  • The role of librarians and teachers in education of the digital generation, poster, 7th International Conference on Entrepreneurial Learning – ICEL, Zagreb, 26. listopada 2017. (s Anom Rastija)

Javna predavanja

  • Arhivi, donacije i ostavštine Instituta za povijest umjetnosti, Međunarodni dan arhiva „Arhivi svuda oko nas“, ICARUS Hrvatska, Sveučilište u Zagrebu, 8. lipnja 2018. (s Petrom Šlosel)
  • Arhivi, donacije i ostavštine – važan istraživački resurs, Dani otvorenih vrata Instituta za povijest umjetnosti, 21. ožujka 2018. (s Petrom Šlosel)