Novosti
Serija predavanja

Dan HRZZ projekata u Institutu za povijest umjetnosti

Pozivamo vas na seriju javnih predavanja o radu i rezultatima istraživanja u okviru aktualnih HRZZ projekata, koja će se održati u srijedu 6. prosinca 2017. godine u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu (Ul. grada Vukovara 68, predavaonica 235, 2. kat) i podružnici – Centru Cvito Fisković u Splitu (Kružićeva 7, predavaonica, 1. kat).

ZAGREB

11:00–11:20
Sanja Sekelj
Strateško umrežavanje kao pretpostavka pripadnosti nezavisnoj sceni: primjer Galerije Miroslav Kraljević
-
Koristeći se rezultatima povijesnoumjetničkih istraživanja te metodama kvantitativne i kvalitativne analize podataka razvijanih u sklopu projekta ARTNET, u predavanju će se u kratkim crtama opisati razvoj Galerije Miroslav Kraljević od prostora za umjetnike-amatere do prostora za suvremenu umjetnost te će se temeljem interpretacije suradničkih praksi Galerije Kraljević iznijeti zaključci koji potvrđuju važnost strateškog umrežavanja za pripadnost nezavisnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj.

11:20–11:40
Nikola Bojić
Prostorno-vremenska mreža CIAM-a

-
CIAM (Congrès internationaux d'architecture moderne) je bio vodeći međunarodni forum za arhitekturu i urbanizam od 1928. do 1959. godine, koji je predstavljao široku međunarodnu mrežu arhitekata okupljenih oko ideje moderne arhitekture i „funkcionalnog grada“. Zbog međunarodne rasprostranjenosti njegovih članova te konferencija koje su bile njegova okosnica, CIAM se može analizirati kao društvena mreža koja raste te se mijenja u vremenu i prostoru, odražavajući promjene unutar arhitektonskog diskursa. Predavanje će se usmjeriti na metodološki predložak pristupa istraživanju kompleksne prostorno-vremenske mreže CIAM-a. Istraživanje se provodi u suradnji s dr. sc. Tamarom Bjažić Klarin u okviru projekta ARTNET.

12:00–12:30
Predstavljanje projekta:
Antun Jančić i fortifikacijska arhitektura Mletačke Republike

dr. sc. Andrej Žmegač
-
Projekt je usmjeren na istraživanje djela Antuna Jančića, važne i zanimljive figure na podučju fortifikacijske izgradnje. Riječ je nesumnjivo o jednome od najistaknutijih graditelja hrvatskoga podrijetla. S obzirom na doba Jančićeva djelovanja, projekt tematizira mletačke utvrde kasnoga razdoblja.

12:30–13:00
Predstavljanje projekta:
Grand Tour Dalmatia

dr. sc. Ana Šverko
-
Predstavljanje rezultata trogodišnjeg uspostavnog istraživačkog projekta Instituta za povijest umjetnosti pod nazivom „Grand Tour Dalmatia“, pod pokroviteljstvom HRZZ, fokusirat će se na znanstveni zbornik „Robert Adam and Diocletian's Palace in Split“, koji je proizašao iz međunarodnog skupa održanog u okviru ovog projekta. Također će biti predstavljen i zbornik studentskih radionica održanih tijekom projekta, koje su okupile preko stotinu sudionika i tako temu projekta približile mladim budućim znanstvenicima te kronogeografska digitalna baza podataka posvećena grand-turizmu u Dalmaciji, koja je kreirana u sklopu projekta i predstavlja polazište za daljnja kompleksnija istraživanja ove teme.

SPLIT

18:00–18:20
Ivana Meštrov
Izložbe kao prostori i specifični modeli prostornog i idejnog umrežavanja kroz 2000-e
-
Uzimajući za metodološku i teorijsku osnovu digitalnu humanistiku razloženu kroz istraživački projekt ARTNET, u istraživanju – baziranom na primjerima kustosko-izlagačkih praksi u hrvatskom kontekstu prve dekade 2000. (npr. mrežni projekti kustoskog kolektiva WHW) – sagledavaju se specifični modeli realiziranih suradnji, te transnacionale umrežavačke osnove kao iskaz jasnog društvenog angažmana unutar lokalnog konteksta i institucionalne kritike globalnog svijeta umjetnosti.

18:30–19:00
Predstavljanje projekta:
Antun Jančić i fortifikacijska arhitektura Mletačke Republike

dr. sc. Darka Bilić
-
Projekt je usmjeren na istraživanje djela Antuna Jančića, važne i zanimljive figure na području fortifikacijske izgradnje. Riječ je nesumnjivo o jednome od najistaknutijih graditelja hrvatskoga podrijetla. S obzirom na doba Jančićeva djelovanja, projekt tematizira mletačke utvrde kasnoga razdoblja.

-
Više informacija o programu i projektnim aktivnostima potražite na službenim mrežnim stranicama aktualnih HRZZ projekata.

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti