Znanstvenici

dr. sc. Andrej Žmegač

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

T. 01 6115 362

E. azmegac / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Rođen 1961. godine. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine. U Institutu za povijest umjetnosti zaposlen od 1990. godine. Magistrirao 1991., a doktorirao 1997. godine. Bavi se istraživanjem profane arhitekture, ponajviše fortifikacijskoga graditeljstva. Od 2006. godine na preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti u Splitu predavao je izborni kolegij Hrvatska fortifikacijska arhitektura, a od 2013. godine na poslijediplomskom studiju kolegij Mletačke utvrde u Hrvatskoj. Od 2017. do 2020. godine bio je voditelj istraživačkog projekta „Antun Jančić i fortifikacijska arhitektura Mletačke Republike“ (HRZZ).

Bio je predsjednik Organizacijskog odbora 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (Zagreb, 2010.). Regionalni urednik (za Hrvatsku) međunarodnog elektroničkog časopisa RIHA Journal.

Bibliografija (izbor)

Knjige

Bastioni jadranske Hrvatske, Zagreb, 2009.

Bastioni kontinentalne Hrvatske. Prilog poznavanju fortifikacijskoga graditeljstva u Hrvatskoj od 16. do 18. stoljeća, Zagreb, 2000.

Ostali važniji radovi

«Difficoltà più da comprendersi, che da spiegarsi»: Venetian Fortification Engineer Antonio Giancix, u: Archivio Veneto, 25, 2023.

Sforza Pallavicino i Zadar, u: Ars Adriatica, 12, 2022.

Schulenburg's defence of Dalmatia, u: Archivio Veneto, 18, 2019.

The Venetian fortress of Palamida, Greece, u: Studi veneziani, LXXVIII, 2018.

Fortezze venete in Dalmazia, u: L'architettura militare di Venezia in terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII secolo,Firenca, 2014.

Mletački graditelj utvrda Antun Jančić, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37, 2013.

Crnčićev, Krušlinov i Babićev Pogled s Plasa, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36, 2012. (s N. Albanežeom)

Hvarski arsenal u kontekstu ostalih mletačkih arsenala, u: Ars Adriatica, 2, 2012.

Jedna neobjavljena sinteza Anđele Horvat, u: Peristil, 54, 2011.

Utvrde od srednjega vijeka do 19. stoljeća, u: Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, Zagreb, 2010.

Još jedan stari prikaz šibenske utvrde sv. Nikole (One More Old Plan of the Šibenik Fort of S. Nicolò), in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33, 2009

„Ingegnero francese“: De Villeova pulska utvrda, u: Sic ars deprenditur arte. Zbornik u čast Vladimira Markovića, Zagreb, 2009.

Najvažnije djelo hrvatske burgologije, predgovor u knjizi Gj. Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb, 2006.

Utvrda franjevačkog samostana na Lopudu, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 28, 2004.

Zadarske utvrde 16. stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27, 2003.

Vrhovčev i Haulikov Maksimir, u: Prostor, 24, 2002.

Stonski fortifikacijski kompleks – nekoliko pitanja, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 39, 2001.–2002.

Kaštel Nehaj kraj Senja, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 26, 2002.

Utvrda Sv. Nikole pred Šibenikom, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 25, 2001.

Karlstadt – Karlovac. Zur Frage der befestigten Idealstadt, u: Militärische Bedrohung und bauliche Reaktion. Festschrift für Volker Schmidtchen, Marburg, 2000.

Biskupske i kaptolske utvrde, u: Sveti trag. Devetsto godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije 1094‒1994, Zagreb, 1994.

Povijesnoarhitektonsko vrednovanje sisačkoga kaštela, u: Sisačka bitka 1593., Zagreb‒Sisak, 1994.

Veliki Tabor ‒ interpretacija arhitekture, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 16, 1992.

Tartaglin neoklasicizam, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 14, 1990.