Emeriti

dr. sc. Mirjana Repanić Braun

Umirovljena zaslužna znanstvenica – emerita

T. 01 6112 045

E. mbraun / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Završila klasičnu gimnaziju Natka Nodila u Splitu. Diplomirala Povijest umjetnosti i Engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirala 1989. (Štafelajno slikarstvo 17. i 18. stoljeća na području Katedralnog i Turopoljskog arhiđakonata) i doktorirala 1999. (Barokno slikarstvo u franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda). Od 1981. do 1983. kustos u Gliptoteci HAZU; od 1983. do 1998. radi u Arhivu za likovne umjetnosti HAZU na izradi bibliografije za suvremenu likovnu umjetnost i kao asistentica na projektu Kiparstvo i slikarstvo 17. i 18. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj (voditeljica dr. sc. Doris Baričević). Od 1998. do 2023. zaposlena je u Institutu za povijest umjetnosti, gdje redovito napreduje u zvanjima: znanstveni suradnik 2000., viši znanstveni suradnik 2005., znanstveni savjetnik 2010., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 2019.

Od 2001. do 2006. vodi projekt Likovna umjetnost sjeverne Hrvatske 17.–19. stoljeća u srednjoeuropskome kontekstu (zProjekti MZOS RH), a od 2006. projekt Barok, klasicizam, historicizam u sakralnoj umjetnosti kontinentalne Hrvatske (zProjekti MZOS RH). Od 2014. do 2018. godine suradnica na projektu HRZZ Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novoga vijeka (1450.–1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđi Srednje Europe i Mediterana (voditelj dr. sc. Milan Pelc). Godine 2014. realizira program popularizacije znanosti 7. sat: Baština (Ministarstvo kulture RH). Od 2019. do 2023. vodi projekt ustanove Korpus baroknog zidnog slikarstva i štuko dekoracije u Hrvatskoj. Od 2005. godine do danas sudjeluje u međunarodnim projektima Baroque Ceiling Painting in Central Europe i Museum with no Fronteers, Discover Baroque Art.

Dodijeljene su joj tri stipendije Ministarstva znanosti i Agencije za mobilnost i programe Europske unije u Budimpešti i Pečuhu (Magyar Nemzeti Galeria, Balassi Institute: Magyar Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Intéze); studijski boravci u Firenzi (Kunsthistorisches Institut), Beču (Akademie der bildenden Künste), Münchenu (Zentralinstitut für Kunstgeschichte), Grazu i Insbrucku.

Osim u znanstvenim i drugim publikacijama, rezultate istraživanja iznosi na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, od kojih se mogu istaknuti Baroque Ceiling Painting: Theory & Praxis (Litomyšl, 2022.), The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art (Ljubljana, 2017.), Die barocken Pfarrkirchen und ihre Dekoration: Ein neues Feld der Forschung (Beč, 2017.), Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty (Beč, 2015.), Identity, Power and Representation: Nationalisms in Art (Barcelona, 2014.), Barocke Kunst und Kultur im Donauraum (Passau – Linz, 2012.), Kongres CIHA-e (Budimpešta, 2007.), Maulbertsch in Langenargen (Langenargen, 2006.).

U naslovnom je nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Od 2007. do 2015. nositeljica je izbornog kolegija Barokna likovna umjetnost kontinentalne Hrvatske u srednjoeuropskom kontekstu na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu; od 2007. do 2010. nositeljica kolegija Umjetnost II (renesansa i barok) na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. U sklopu doktorskih studija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu mentorica je i povremena honorarna predavačica.

Godine 2011. dobiva nagradu HAZU i nagradu Radovan Ivančević DPUH za knjigu Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu; 2020. Povelju DPUH za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti za 2019. godinu; 2021. Povelju uspješnosti Josipa i Ivana Kozarca za monografiju Spomenik Svetog Trojstva u Osijeku.

Od 2004. do 2019. glavna je i izvršna urednica časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti, a od 2011. do 2018. godine predsjednica Znanstvenog vijeća IPU. Članica je Povjerenstva za kulturna dobra Požeške biskupije od njegova osnutka; od 2019. do 2021. članica Matičnog odbora za polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije; od 2019. članica je Hrvatsko-Slovačkog odbora za humanističke znanosti; od 2021. članica Povjerenstva za praćenje složenih konzervatorsko restauratorskih radova na zidnom slikarstvu; od 2022. članica uredništva časopisa Belvedere Research Journal.

Područja istraživanja: barokna umjetnost sjeverne Hrvatske u srednjoeuropskom kontekstu, pitanja autorstva, stila i tematike baroknog slikarstva, štuko-dekoracije i baroknog kiparstva u kamenu.

Bibliografija (izbor)

Knjige

Senser [Paulus Antonius Senser (1716–1758) barokk festő cimű], Zsuzsanna Korhecz Papp (koautorica), Subotica: Gradski muzej Subotica, 2020. (katalog izložbe)

Spomenik Svetoga Trojstva u Osijeku, Mario Braun (koautor), Zagreb-Osijek: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, 2020.

Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu, Katarina Horvat-Levaj, Doris Baričević (koautorice), Institut za povijest umjetnost, Zagreb, 2011.

Paulus Antonius Senser (1716.‒1758.) Prvi barokni slikar u Osijeku, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2008. (katalog izložbe)

Majstor HGG slikar plastične monumentalnosti, Blaženka First (koautorica), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb ‒ Narodna galerija, Ljubljana, 2005. (katalog izložbe)

Crkva sveta tri kralja u Kominu, Martina Strugar, Mladen Houška (koautoriI, Matica hrvatska, ogranak Sveti Ivan Zelina, 2005.

Barokno slikarstvo u Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda, Institut za povijest umjetnosti, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 2004.

Poglavlja u knjigama

Franjevci i poslijetridentska ikonografija, u: Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskog programa u likovnoj baštini, Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška, (ur.), Zagreb: FF press, 2022., 236‒280.

Barokne slike, u: Požeška katedrala, Katarina Horvat-Levaj (ur.), Zagreb: Požeška biskupija, Institut za povijest umjetnosti, ArTresor naklada, 2022., 149‒191.

Likovna ostavština lepoglavskih pavlina, u: Lepoglava, Spomenka Težak, Darko Gorenak (ur.), Varaždin: GODAR d.o.o., 2022., 56‒83.

Zbirka sakralne umjetnosti, u: Dijecezanski muzej u Požegi i Riznica Požeške katedrale, drugo dopunjeno izdanje, Biserka Rauter Planćić, Ivica Žuljević (ur.), Požega: Požeška biskupija, 2022., 43‒106.

Caspar Franz Sambach’s painting on the high altar of the Cathedral of St Theresa of Avila in Požega, u: Mens acris in corpore commodo : zbornik povodom sedamdesetog rođendana Ivana Matejčića, Marijan Bradanović, Miljenko Jurković (ur.), Zagreb ; Motovun: International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, 2021., 439‒452.

Sveti Jeronim u baroknom slikarstvu i štuko dekoraciji sjeverozapadne Hrvatske, u: Sveti Jeronim kroz vjekove Kult i spomenici - Saint Jerome Through the Ages Cult and Monuments, Emilio Marin, Katarina Horvat-Levaj (ur.), Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb ; Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021., 359‒391.

Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima

The Baroque Artistic Legacy of Confraternities in the Croatian Franciscan Province of Sts. Cyril and Methodius, u: Acta historiae artis Slovenica 23 (2018.), 217–232.

Representation of the Habsburgs in Croatian Historical Lands - Public Spaces and Religious Art as Political Tools, u: Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur / Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, Werner Telesko (ur.), Bohlau Verlag Wien Koln Weimar, Beč, 2017., 327–345.

Prilog poznavanju slikanih prikaza Blažene Djevice Marije u Kutini i Kloštar-Ivaniću, u: Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije, Valerija Nedjeljka Kovač (ur.), Kršćanska sadašnjost – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017., 345–364.

Prilog istraživanju pasionskih tema u Hrvatskom zagorju, s osobitim naglaskom na baroknim zidnim slikama u župnoj crkvi sv. Martina u Donjoj Voći, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : pasionska baština kajkavskih krajeva, 11. zbornik Pasionske baštine, Jozo Čikeš (ur.), Marija Bistrica, 2016., 382–395.

Pitanje stila u zidnom slikarstvu nakon 1750. na odabranim primjerima, u: Klasicizam u Hrvatskoj, Irena Kraševac (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2016., 265–281.

Hoc protegente secura stat inclita urbs Esseck. On the Commission Circumstances and Authorship of the Plague Column in Osijek, u: Acta historiae artis Slovenica 20 (2015.), 139–154.

Oltar sv. Wolfganga u Vukovoju, Ksenija Škarić, Martina Wolff Zubović (koautorice), u: Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda Portal, 4 (2013.), 107–121.

Očuvana kulturno-povijesna baština, u: Grad Ivanić-Grad, Alojz Jembrih, Palma Klun-Posavec (ur.), Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, 2012., 50–56.

Prilog istraživanju baroknog slikarstva u Hrvatskoj − zidne slike u Višnjici i Koprivničkom Ivancu, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36 (2012.), 141–152.

Prilog istraživanju zidnih slika u dvorcu Brezovica, u: Peristil, Zbornik radova posvećen 100-oj obljetnici rođenja akademkinje Anđele Horvat, Irena Kraševac (ur.), Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2011., 161–166.

Barokno slikarstvo u sjevernoj Hrvatskoj, u: Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, Petar Prelog, Milan Pelc, Tonko Maroević, Vladimir Goss (ur.), Institut za povijest umjetnost ‒ Školska knjiga, Zagreb, 2010., 289–319.

Prilog istraživanju opusa štukatera Antona Josepha Quadrija, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33 (2009.), 145–162 (članak, znanstveni).

Barokno slikarstvo, u: Slavonija, Baranja i Srijem vrela europske civilizacije, Božo Biškupić (ur.), Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009., 381–389.

18th Century Painting and Sculpture in Northern Croatia in the Context of Central European Art − Surpassing the Boundaries, u: Acta Historiae Artium, XLIX (2008.), 337–350.

Paulus Antonius Senser (1716−1758) Festő és köre, u: Művészettörténeti értesítő, 57 (2008.), 2 (2008.), 313–326.

Sakralno slikarstvo od 17. do 19. stoljeća, u: Umjetnička topografija Hrvatske. Krapinsko-zagorska županija, Ivanka Reberski (ur.), Institut za povijest umjetnosti ‒ Školska knjiga, Zagreb, 2008., 50–57.

Josephs Traum von Franz Anton Maulbertsch im Schloss Gornja Bistra, u: Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa ‒ Festschrift zum 30-jahrigen Bestehen des Museums Langenargen, Hindelang, Eduard, Lubomir Slaviček (ur.), Museum Langenargen am Bodensee, Filozoficka fakulta Masarykovy univerzity, Seminar dejin umeni, Brno, 2007., 96–101.

Franciscus Weittenhiller novo ime kasnobaroknog zidnog slikarstva u sjevernoj Hrvatskoj, u: U služenju Božjemu narodu, Josip Baričević (ur.), Biskupski ordinarijat, Požega, 2007., 790–796.

Pet postaja sakralne umjetnosti, u: Povijest, baština i kultura Krapinsko-zagorske županije , Goranka Horjan (ur.), Krapinsko-zagorska županija, Zagreb, 2007., 138–151.

Zidne slike u župnoj crkvi sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu Prilog određivanju njihova autorstva, u: Vis Imaginis ‒ Baročno slikarstvo in grafika, Barbara Murovec (ur.), ZRC SAZU, Ljubljana, 2006., 291–315.

17th Century Painting in North Croatia, u: Acta historiae artis Slovenica, II (2006.), 17–29.

Djela bečkog slikara Antona Herzoga u Valpovu i Vukovaru, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 28 (2004.), 176–187.

Sedam darova Duha Svetoga − Zidne slike u Kominu prema predlošcima Johanna Georga Bergmüllera, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27 (2003.), 197–206.

Oltarne slike Franza Xavera Wagenschöna u crkvi sv. Mihaela u Osijeku, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 26 (2002.), 98–108.

Autor zidnih slika u crkvi sv. Ivana na Novoj Vesi − Lerchinger ili Archer?, u: Acta historiae artis Slovenica, 7 (2002.), 107–122.

Paulus Antonius Senser − osječki slikar ili slikar iz Pečuha?, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 24 (2000.), 165–170.

Franciscus Falconer Pictor Budensis − Ein spätbarocker Maler sakraler Thematik und seine Tätigkeit in Kroatien, u: Müvészettörténeti értesítö, XLIX (2000.), 3-4, 157–166.

Prilog opusu slikara Hansa Georga Geigerfelda i njegove radionice, u: Acta Historiae artis Slovenica, 4 (1999.), 59–74.

Silazak Duha Svetoga Kremser Schmidta u kapucinskoj crkvi Sv. Jakova u Osijeku, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 23 (1999.), 117–120.

Prilog opusu varaždinskog slikara Blasiusa Gruebera, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 22 (1998.), 96–107.