Znanstveni projekti

Hrvatski pojmovnik klasične arhitekture

HRZZ projekt

Pojmovnik klasične arhitekture (KLAS) prihvatila je za financiranje Hrvatska zaklada za znanost u sklopu projekta „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ koji ima za cilj izradu baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima).

Pojmovnik klasične arhitekture zamišljen je kao jedan od temeljnih alata za istinsko razumijevanje i proučavanje cjelokupne arhitektonske discipline od njezinih najstarijih razdoblja do danas. Pod klasičnom arhitekturom razumijevamo arhitekturu grčke i rimske antike, na koju se oslanja i kreativno nadograđuje arhitektura renesanse, baroka, klasicizma, ali i arhitektura pojedinih neostilova razdoblja historicizma. Klasična arhitektura svojim vokabularom, arhitektonskim elementima, principima i tipologijama očito je presudno utjecala na razvoj i shvaćanje arhitekture općenito. Na svjetskim jezicima stoga postoje brojni primjeri izvrsnih pojmovnika i rječnika. Na hrvatskom jeziku, međutim, takvi dragocjeni alati zasad izostaju.

Engleski je jezik danas obilježen veoma precizno razrađenim nazivljem za jezik i problematiku klasične arhitekture uz popratne brojne referentne pojmovnike i rječnike. Većinu stručne literature također možemo pronaći na engleskom jeziku, što dodatno opravdava izbor tog jezika kao referentnog. No upravo se zbog njegove dominantne prisutnosti učestalo događa nekritičko preuzimanje naziva iz engleskoga jezika koji se potom nesustavno koriste, često i kao internacionalizmi, pri čemu nije ispitana primjerenost tih naziva, a ni njihova usuglašenost s fonološkim, morfološkim i tvorbenim pravilima hrvatskoga jezika. Stoga je namjera i cilj projekta KLAS u suradnji sa stručnjacima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje osigurati temelj za ustroj adekvatne i precizne terminologije iz područja klasične arhitekture na hrvatskom jeziku. Projekt polazi upravo iz uvjerenja da kvalitetan terminološki priručnik nije moguće stvarati bez interdisciplinarne suradnje koja nužno uključuje stručnjake terminologe.

Bit će to prvi put da se u Hrvatskoj stvara takav kapitalni pojmovnik, odnosno terminološka zbirka i za humanističke i za tehničke znanosti pa su stoga u projektnom timu okupljeni stručnjaci iz najpozvanijih institucija posvećenih ovoj tematici: povjesničari umjetnosti s Instituta za povijest umjetnosti, koji su angažirani i u izvođenju nastave na Sveučilištima u Splitu i Zadru, te povjesničari i teoretičari arhitekture s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Timu je priključen i konzervator, voditelj splitske gradske Službe za staru gradsku jezgru koja uključuje Dioklecijanovu palaču, kasnoantički spomenik koji predstavlja živo svjedočanstvo klasičnih oblika u različitim mjerilima, a koji je aktivan i u nastavnom aspektu struke na Sveučilištu u Splitu. Timu je priključen terminolog iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pa tako sazdan tim omogućuje svojim kompetencijama i ulogama u projektu uspješnu i cjelovitu provedbu projekta prema najvišim standardima.

Za detaljne informacije o projektu posjetite službene stranice projekta: klas.ipu.hr

Trajanje projekta: 2018.–2019.

Istraživački tim
dr. sc. Ana Šverko, voditeljica tima
Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split

dr. sc. Joško Belamarić
Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split

dr. sc. Nataša Jakšić
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Goran Nikšić
Grad Split, Odsjek za staru gradsku jezgru

dr. sc. Karin Šerman
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Danko Zelić
Institut za povijest umjetnosti Zagreb

Terminolog
Siniša Runjaić
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Doktorandica
Iva Raič Stojanović
Institut za povijest umjetnosti Zagreb

Konzultanti
dr. sc. Patricia Andrew
The University of Edinburgh, Honorary Fellow, History of Art

dr. sc. Iain Gordon Brown
Honorary Fellow at the National Library of Scotland

dr. sc. Katrina O’Loughlin
Brunel University London

dr. sc. Frances Sands
Sir John Soane’s Museum, London

Stručne suradnice
Ines Kotarac, leksikografija i terminologija

Sarah Ann Rengel, prijevod s engleskog jezika

-
Projekt se provodio uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost.