Obavijesti
Sudjelovanje na konferenciji

Domovinski rat i suvremena hrvatska fotografija

Dr. sc. Sandra Križić Roban sudjeluje na međunarodnoj konferenciji Fotografije i konflikt: arhiviranje i konzumiranje prikaza sukoba, koja se održava od 22. do 24. studenog 2018. godine u Famagusta Gate, Nicosia, Cipar. Konferenciju organizira Međunarodno udruženje za fotografiju i teoriju (International Association of Photography and Theory [IAPT]), neprofitna, akademski orijentirana organizacija posvećena multidisciplinarnim i kritičkim istraživanjima fotografije i fotografskih praksi. U fokusu ovogodišnje konferencije su ideje zasnovane na konfliktu i modelima njegova arhiviranja u kontekstu fotografske slike.

U sklopu izlaganja „Prolongiranje traume – Domovinski rat i suvremena hrvatska fotografija“ Sandra Križić Roban govorit će o fotografiji i konfliktu kao produktima kulture. Uzimajući u obzir Sekulin stav o fotografu kao “društvenom čimbeniku, koji nikad nije posve nevin i objektivan promatrač”, izlaganje je posvećeno trojici autora – Pavi Urbanu, Antunu Maračiću i Bojanu Mrđenoviću – koji sukobima ne pristupaju dokumentaristički. Njihovi su radovi dio izložbenih postava, umjetničkih knjiga i časopisa, ili su iskorišteni kao “vizualne dopune” spomeničkih intervencija. Ovi umjetnici rat “arhiviraju” osvrćući se na društvenu dekonstrukciju izvan preferiranog političkog narativa.

Više informacija o programu konferencije pročitajte ovdje.

-
Sudjelovanje dr. sc. Sandre Križić Roban na konferenciji financijski je poduprlo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika.

-
Potpis pod fotografiju:

Antun Maračić, No-grad i njegov subrealizam, 1991.

-
Kontakt: Sandra Križić Roban