Obavijesti
Sudjelovanje na skupu

Minijature u misalima biskupa Jurja od Topuskog

Dr. sc. Milan Pelc sudjelovao je na znanstvenom skupu „200 godina suvremenog lječilišta Topusko“, održanom 23. i 24. studenog 2018. godine u Topuskom, s izlaganjem naslovljenim „Cistercitska naobrazba i minijature u misalima biskupa Jurja od Topuskog“.

Poput ostalih cistercitskih opatija, i ona u Topuskom bila je središte gospodarskoga i duhovnog života širokog područja. Cisterciti su živjeli u velikim zajednicama klerika i laika koje su funkcionirale poput samodostatnih gospodarskih i upravnih cjelina. Svaki je samostan imao i svoju školu u kojoj su se obrazovali mladići za duhovnu i svjetovnu karijeru. Opatija u Topuskom slovi kao „jedna od najvećih i najznačajnijih vjerskih institucija što su opstojale tijekom razvijenog srednjeg vijeka u hrvatskim zemljama“ (M. Ančić). Cistercitska opatija u Topuskom postala je komenda oko 1408. godine, što znači da je prešla u vlasništvo različitih svjetovnih i crkvenih gospodara, kojima je donosila određeni dohodak. Među njima bili su i zagrebački biskupi s naslovom topuskih opata. Prvi je taj naslov dobio čazmanški prepošt i pomoćni zagrebački biskup Juraj iz Steničnjaka, poznatiji kao Juraj od Topuskog (umro 1498. godine). Biskup Juraj naručio je izradu barem tri misala za zagrebačku katedralu, koja su još uvijek sačuvana (jedan u Metropolitanskoj knjižnici, dva u Riznici katedrale). Dva su misala bogato oslikana minijaturama s temama i motivima koji svjedoče o snažnom utjecaju moralizatorske literature sa simbolikom i metaforikom životinja, kakva je bila osobito omiljena i njegovana u cistercitskim školama. Činjenica da su upravo cisterciti bili istaknuti korisnici literature i priručnika o životinjama približava nas pomisli da je možda zagrebački svećenik i kasniji pomoćni zagrebački biskup Juraj, kojega je Martin Frankopan 1468. postavio za nadarbenog opata cistercitske opatije u Topuskom, osnovnu naobrazbu stekao baš kod cistercita u toj opatiji koja se nalazila nedaleko od njegova rodnog Steničnjaka. Tu je mogao dobiti poduke temeljene na čitanjima iz Fiziologa, Bestiarija, Aviarija, Knjige o prirodi ili sličnih djela koja su u samostanskim školama služila kao redovito štivo.

-
Kontakt: dr. sc. Milan Pelc