O Institutu

Tijela upravljanja

Radom Instituta upravlja ravnatelj, Upravno vijeće i Znanstveno vijeće Instituta.

Ravnateljica: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj

Odluka o imenovanju ravnateljice Instituta

Upravno vijeće

E-mail: ured / ipu.hr

Predsjednica i članovi Upravnog vijeća: doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica; prof. dr. sc. Jasenka Gudelj, Sveučilište Ca' Foscari u Veneciji; Vlasta Mijić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja; dr. sc. Daniel Premerl, viši znanstveni suradnik, Institut za povijest umjetnosti; dr. sc. Andrej Žmegač, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut za povijest umjetnosti.

Članovi Upravnog vijeća biraju se na mandat od dvije godine.

Imenovanje predsjednice i dvije članice Upravnog vijeća Instituta
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća biranog od Znanstvenog vijeća
Izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Instituta

Znanstveno vijeće

E-mail ured / ipu.hr

Članovi znanstvenog vijeća: dr. sc. Petar Prelog, predsjednik, dr. sc. Ana Šverko, zamjenica predsjednika, dr. sc. Josip Belamarić; dr. sc. Darka Bilić; dr. sc. Tamara Bjažić Klarin; dr. sc. Katarina Horvat-Levaj; dr. sc. Sanja Horvatinčić, predstavnica asistenata (suradnička radna mjesta); dr. sc. Ljiljana Kolešnik; dr. sc. Irena Kraševac; dr. sc. Sandra Križić Roban; dr. sc. Ivana Mance; dr. sc. Milan Pelc; dr. sc. Ana Plosnić Škarić; dr. sc. Daniel Premerl; dr. sc. Mirjana Repanić Braun; akademik Radoslav Tomić; dr. sc. Ratko Vučetić; dr. sc. Vlasta Zajec; dr. sc. Danko Zelić; dr. sc. Andrej Žmegač.

Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenice Znanstvenog vijeća Instituta