Projekti

Tumačenja modernizma – povijest umjetnosti i hrvatska moderna umjetnost

Projekt ustanove

Znanstvenoistraživačke teme ovoga projekta vezane su uz odnos povijesti umjetnosti kao humanističke znanstvene discipline i nacionalne moderne umjetnosti. Istražit će se i odrediti faze povijesnoumjetničkog bavljenja hrvatskom modernom umjetnošću, analizirati metodološki pristupi najznačajnijih protagonista, identificirati povijesnoumjetnički koncepti važni za artikulaciju modernizma, analizirati povijesnoumjetničke interpretacije relevantnih umjetničkih osobnosti te definirati ključni problemski kompleksi. Istraživanje će se proširiti i na domete discipline u posljednjem desetljeću 20. i na početku 21. stoljeća. U tom smislu, pozornost će se usmjeriti i na nove metodološke pristupe, pri čemu će se analizirati mogućnosti digitalne povijesti umjetnosti, odnosno primijeniti mrežni pristup u analizi i interpretaciji historijskih fenomena. U fokusu će posebno biti povijesnoumjetnički opus Božidara Gagre i Grge Gamulina: obradit će se dokumentarni fondovi vezani uz njihovo povijesnoumjetničko bavljenje (Arhiv Božidar Gagro i Arhiv Grgo Gamulin u IPU), izraditi cjelovita bibliografija Božidara Gagre i napraviti izbor njegovih reprezentativnih povijesnoumjetničkih studija vezanih uz nacionalnu modernu umjetnost. Povijesnoumjetnički opus Grge Gamulina planira se pak obraditi kroz niz zasebnih studija.

Cilj projekta je sabrati i sistematizirati dosadašnja znanja o povijesti discipline vezane uz obradu i tumačenje nacionalne moderne umjetnosti te stvoriti nova znanja o odnosu povijesti umjetnosti prema ključnim problemskih kompleksima.

-
Voditelj projekta

dr. sc. Petar Prelog, viši znanstveni suradnik

Znanstvenici i asistenti
dr. sc. Ivana Mance, viša znanstvena suradnica
Sanja Sekelj, asistentica

Stručne suradnice
Lina Šojat, voditeljica knjižnice
Irena Šimić, viša stručna suradnica u znanosti – dokumantaristica

Trajanje projekta: 2019.–2023.

Šifra projekta: PU-IPU-2019-10

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu