Katalog arhiva

Arhiv Božidar Gagro

Oznaka: IPU-ADO-BG

Ostavština povjesničara umjetnosti i diplomata Božidara Gagre (Hodbina kod Mostara, 2. 1. 1938. – Zagreb, 4. 11. 2009.) pohranjena je u Institutu za povijest umjetnosti od 2017. godine. Fond se sastoji od osobne biblioteke (likovne monografije, katalozi izložbi, časopisi, enciklopedije, serije književnih djela, separati i dr.) te rukopisne ostavštine (rukopisi, strojopisi, korespondencija, fotografije, istraživački izvori).

  • Biografija (LZMK, Hrvatski biografski leksikon, Radovan Matijević, 1998.)