Kvartal

Kvartal VII-3/4-2010

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Ivana Haničar Buljan, Iva Körbler, Krasanka Majer, Petar Prelog, Vlatka Stagličić Carić, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Savjet časopisa: Željka Čorak, Ljiljana Kolešnik, Predrag Marković, Tonko Maroević
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impresum

Sadržaj

Sjećanje

4–5
Marina Viculin
Marija Gattin (1957.–2010.)

6
Ambroz Tudor
Sjećajući se Nikše Petrića (1946.‒2010.)

7–9
Mario Braun
Vidoslav Barac (1965.–2010.)

Aktualno

10
Milan Pelc
Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu
― U povodu osnutka splitske podružnice Instituta za povijest umjetnosti

Izbori u DPUH

Izložbe

12–14
Damir Tulić
Uz izložbu Liturgijsko ruho
― „Liturgijsko ruho – blago crkava i samostana Zadra i okolice“, Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar

15–16
Ivan Viđen
Hypnerotomachia Ragusina
― „O umijeću gradnje – arhitektonski traktati od 16. do 18. stoljeća“, Znanstvena knjižnica Dubrovnik

17–18
Petar Prelog
Korak prema spoznavanju cjeline
― „Robert Auer – Retrospektiva“, Galerija Klovićevi dvori

19–20
Feđa Gavrilović
Naglasci na prinovama
― Nove akvizicije u stalnom postavu Moderne galerije

21–22
Tonko Maroević
Mladi, gnjevni za budućnost spremni
― „Likovna grupa BIAFRA 1970.–1978.“, Galerija Klovićevi dvori

Stalni postavi

23–25
Nikola Albaneže
Muzej krapinskih neandertalaca: utjecaj industrije zabave na muzejsku praksu

Nova izdanja

26–27
Sanja Cvetnić
Sveci, ja i ne-ja
― „Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints“, Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia 1

28–29
Radoslav Tomić
Dalmacija viđena iz prošlosti
― Alberto Rizzi ‒ Guida della Dalmazia

30–31
Danko Zelić
Pokrovi svjetlonosnom
― Pavuša Vežić, Milenko Lončar ‒ HOC TIGMEN – Ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije

32–34
Danko Šourek
Umjetnost u službi grada. Robbina fontana na ljubljanskom gradskom trgu
― Matej Klemenčić ‒ Robbov vodnjak. Zgodba mestnega simbola

35–37
Marija Stagličić
Vremeplovom u splitsko 19. stoljeće
― Marko Špikić ― Francesco Carrara, polihistor, antikvar i konzervator (1812.‒1854.)

38–39
Darja Radović Mahečić
Klub hrvatskih arhitekata
― Krešimir Galović ‒ Klub hrvatskih arhitekata u Zagrebu

41–43
Ana Šverko
Otvaranje rasprave o očuvanju arhitekture 20. stoljeća
― Sandra Uskoković ‒ Moderna arhitektura kao kulturna baština Dubrovnika

44–47
Alen Žunić
Katekizam moderne arhitekture
― Bruno Zevi ‒ Povijest moderne arhitekture

48–50
Ljerka Dulibić
Mikropomak u motrištu
― Umjetnost i naručitelji. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Dani Cvita Fiskovića“

51–53
Tanja Trška Miklošić
Monografija Gospina splitskog svetišta
― Kapucinski samostan i svetište Gospe od Pojišana u Splitu: zbornik radova sa znanstvenog skupa

54–56
Helena Puhara
Strajnićevo djelo: doprinos polemici o očuvanju naslijeđenog i usmjerenosti prema suvremenom
― Kosta Strajnić, Život i djelo ‒ zbornik radova povodom 120. godišnjice rođenja i 30. godišnjice smrti Koste Strajnića

57–59
Nada Premerl
Cjelovito predstavljanje Muzeja i njegove djelatnosti
― Vodič ‒ Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu 1880. – 2010.

Znanstveni i stručni skupovi

60–62
Ana Plosnić Škarić
Svježa promišljanja Duknovića i njegova doba
― Međunarodni znanstveni skup Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti, Split

63–64
Irena Gessner
Mljetska komuna
― XII. dani Cvita Fiskovića, Pomena, Mljet

65–67
Nina Šepić
Smrt u Rijeci
― Četvrti međunarodni simpozij ikonografskih studija Ikonografija smrti, Rijeka

68–70
Ivana Mance
Povijest povijesti umjetnosti i nacionalna identifikacija
― Znanstveni skup The History of Art History in Central, Eastern and South Eastern Europe, Toruń

71–73
Biserka Dumbović Bilušić
Zaštita krajolika i primjena konvencije o europskim krajobrazima u hrvatskoj
― Međunarodna radionica Krajolik Hrvatskog zagorja: prošlost, stanje, perspektive, Tuheljske Toplice

74–76
Darja Radović Mahečić
Raznolikost u perspektivi
― Prva međunarodna konferencija europskih povjesničara arhitekture, Guimarães, Portugal

77–80
Ivana Nina Unković
Iskorak u materijalnu povijest umjetnosti
― 1. međunarodni kongres Chemistry for cultural heritage, Ravena

Zaštita baštine

81–85
Snješka Knežević
Gornji i donji grad u Zagrebu 21. stoljeća
― O problemima revitalizacije zagrebačke povijesne jezgre

Novi magisteriji i disertacije

87
Marina Bagarić
Arhitekt Ignjat Fischer i njegov atelier

88
Božena Popić Kurtela
Drveni oltari od 15. do 18. stoljeća na dubrovačkom prostoru

89
Rosana Ratkovčić
Srednjovjekovno zidno slikarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj

Autori u broju

Cijena: 1,99 €