Kvartal

Kvartal VII-1/2-2010

Cijena: 15,00 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Ivana Haničar Buljan, Iva Körbler, Krasanka Majer, Petar Prelog, Vlatka Stagličić Carić, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Savjet časopisa: Željka Čorak, Ljiljana Kolešnik, Predrag Marković, Tonko Maroević
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impresum

Sadržaj

Sjećanje

4–5
Danko Zelić
Posljednji pozdrav prvom arheologu od Grada
― Ivica Žile (1954.‒2010.)

Aktualno

6–7
Željka Čorak
Kuća Belotti u Dubrovniku ili vrijednost ambijentalne vrijednosti
― U povodu projekta za obnovu stambene kuće 19. stoljeća na Pilama

8–9
Ivo Babić
Trogir: vlasnici i vlasnici ‒ izmještanje i trajna pohrana
― Pismo Ive Babića predsjedniku Hrvatskog muzejskog vijeća povodom odluke tog tijela o otuđenju skulptura iz fundusa Muzeja Grada Trogira

10–11
Željka Čorak
Život je između
― Sudbina jednog naslova između ideje i realizacije

12–13
Europski referencijalni indeks za humanističke znanosti (ERIH) i povijest umjetnosti
― Rezolucija Međunarodnog udruženja znanstvenih instituta za povijest umjetnosti (RIHA)

Izložbe

14–15
Irena Gessner
Poklonstvo blagu Kotorske biskupije
― Blago Kotorske biskupije, Galerija Klovićevi dvori

16–19
Margarita Sveštarov Šimat
Mapiranje i punktiranje značenja jedne grafičke zbirke
― Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja, Muzej za umjetnost i obrt

20–23
Ljiljana Kolešnik
Na tragu revizije umjetničke geografije modernizma
― Vlaho Bukovac – hrvatski kozmopolit, Galerija Klovićevi dvori

24–26
Silvija Banić
Hommage čarobnjaku detalja
― Zvonimir Brkan (1920.‒1979.), Galerija umjetnina Narodnog muzeja Zadar

27–29
Marko Špikić
Otkrivanje zagrebačke industrijske baštine
― Modernizacija na periferiji Carstva, Muzej grada Zagreba

Nova izdanja

30–37
Predrag Marković
Druga strana romanike ili zašto smo vam lagali?
― Xavier Barral i Altet, Protiv romanike? Esej o pronađenoj prošlosti

38–40
Diana Vukičević Samaržija
Govor o umjetnosti i umjetnosti njezine interpretacije
― Sic ars deprenditur arte ‒ zbornik u čast Vladimiru Markoviću

41–42
Andrej Žmegač
Zadar, velika tema...
― Michaela Dal Borgo, Guglielmo Zanelli ‒ Zara. Una fortezza, un porto, un arsenale (secoli XV–XVIII)

43–45
Grgur Marko Ivanković
Monografska valorizacija historicističkog Gesamtkunstwerka
― Dragan Damjanović ‒ Đakovačka katedrala

46–47
Jasenka Gudelj
Kozmopolitska Rijeka s prijelaza stoljeća
― Guido Zucconi ‒ Una città cosmopolita: Fiume e il suo fronte-mare nell'età dualistica (1870‒1914)

48–49
Jagoda Marković
Imaginacija europske kulture
― Mirjana Kos, Julija Lozzi Barković ‒ Kvarnerska kupališna baština ‒ nestala kupališta s kraja 19. i početka 20. stoljeća

50–51
Darovan Tušek
Važan prilog istraživanju moderne splitske arhitekture i urbanizma
― Stanko Piplović ‒ Izgradnja Splita između svjetskih ratova

52–54
Alen Žunić
Stoljeće moderniteta u hrvatskoj arhitekturi
― Tomislav Premerl (ur.) ‒ Hrvatska arhitektura u XX. stoljeću

55–57
Lovorka Magaš
Rekonstruirana povijest karikature u Hrvatskoj
― Frano Dulibić ‒ Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940. godine

58–60
Ana Kršinić Lozica
Fragmenti i cjelina u radu Božidara Rašice
― Vera Marsić, Petar Selem, Zvonko Maković ‒ Božidar Rašica: arhitektura, scenografija, slikarstvo, pedagoški i znanstveni rad

61–62
Željka Čorak
Iz obiteljskog dvorišta
― Tonko Maroević ‒ Miroslav Šutej: ciklus crteža iz obiteljskog dvorišta

63–65
Beti Žerovc
Kustosi u univerzumu neoliberalne kapitalističke ekonomije
― Život umjetnosti 85

Znanstveni i stručni skupovi

66–69
Ambroz Tudor
Milan Prelog ‒ jučer, danas, sutra
― Znanstveni skup „Prelogova baština danas“, Dubrovnik

Zaštita baštine

70–75
Ognjen Čaldarović
Još jednom o „urbanoj obnovi“
― O pojmovima i procesima obnove urbanog naslijeđa

76–80
Mladen Škreblin
Eko-etno sela „hrvatskih otoka“
― O obnovi i zaštiti ruralne graditeljske baštine

Interdisiplinarni pristupi

81–84
Joško Belamarić
Prizorišta povijesne dubrovačke društvenosti
― Nella Lonza ‒ Kazalište vlasti. Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke republike u 17. i 18. stoljeću

Novi magisteriji i disertacije

85–86
Marijana Kovačević
Umjetnička obrada plemenitih metala u 14. stoljeću u Zadru

87–88
Ivana Mance
Ivan Kukuljević Sakcinski: povijest umjetnosti i politika u hrvatskoj druge polovice 19. stoljeća

89
Ana Plosnić Škarić
Gotička stambena arhitektura grada Trogira

90
Katarina Nina Simončič
Kultura odijevanja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u Zagrebu

91
Tin Turković
Prikazi gradova na Peutingerovoj karti i razvoj urbanog pejzaža na području Hrvatske između antike i srednjega vijeka

Autori u broju

-
Cijena: 1,99 €

Cijena: 15,00 €