Znanstveni projekti
HRZZ bilateralni projekt

Modeli i prakse globalne i kulturne razmjene i pokret Nesvrstanih zemalja

Istraživanja prostorno-vremenske kulturne dinamike

Projekt je usmjeren istraživanjima modela međunarodne kulturne razmjene nakon 1960-ih godina. Njegova je hipoteza da su ubrzani procesi dekolonizacije tijekom toga desetljeća, uokvireni artikulacijom kulturnih potreba i kulturnim politikama afričkih, azijskih i latinoameričkih zemalja tek oslobođenih kolonijalne vlasti, rezultirali novim institucionalnim mehanizmima i novim modelima / praksama kulturne razmjene, koji su radikalno narušili dinamiku globalnog kulturnog i umjetničkog polja. Ovakav pristup dovodi u pitanje ideju kronoloških, linearnih tokova dominantnih kulturalnih, umjetničkih i političkih narativa. S promjenom dinamike i institucionalne konfiguracije globalnog kulturnog polja mijenjali su se i modeli kulturalnog prevođenja, a navedene promjene dokumentirat će se usporednom analizom kulturnih politika, organizacijskih metoda, tipova i medijskih formata kulturne razmjene Istočnog bloka, zapadne Europe, SAD-a i zemalja Pokreta nesvrstanih (Jugoslavije, Alžira, Tunisa, Ghane, Indije, Kube itd.). Pritom ćemo se posebno baviti zahtjevima 1960-ih i 1970-ih godina za etničkom, rasnom i rodnom emancipacijom, artikuliranim u polju vizualne kulture i umjetnosti, te načinima njihova posredovanja kroz oficijelne programe kulturne razmjene. S obzirom da je u fokusu projekta transnacionalna, globalna cirkulacija predmeta, osoba i ideja, drugi njegov važan cilj je razviti eksperimentalna, inovativna digitalna sučelja za dinamične prikaze kauzalnih odnosa među podacima, te za multidimenzionalne mrežne vizualizacije koja će, zahvaljujući neposrednom, uranjajućem, iskustvu bivanja u podacima, nesumnjivo utjecati na ono što s njima činimo i na način na koji razumijevamo njihovu spoznajnu vrijednost.

Ključne riječi: digitalna povijest umjetnosti, kulturna razmjena, Pokret nesvrstanih zemalja, modernizam, dekolonizacija, virtualna realnost, vizualizacija mreža

CroRIS profil

Trajanje projekta: 1. 10. 2020.–30. 9. 2023.

Šifra projekta: HRZZ-IPS-2020-01-3992

Službena stranica projekta (desktop verzija):
https://www.nam-globe-exchange.org/

-
Voditeljica projekta (HR/IPU)

Ljiljana Kolešnik, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Istraživački tim (HR)
Tamara Bjažić Klarin, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Nikola Bojić, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb
Sanja Horvatinčić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Vlatka Lemić, Sveučilišni arhiv Sveučilišta u Zagrebu
Tihana Puc, Ministarstvo kulture i medija RH, Zagreb
Sanja Sekelj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Paul Stubbs, Ekonomski institut, Zagreb
Irena Šimić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Voditeljica projekta (SLO/ALOU)
Barbara Predan, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

Istraživački tim (SLO)
Petra Černe Oven, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Petja Grafenauer, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
Daša Tepina, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana
Mitja Velikonja, Fakulteta za družbene vede, UNI Ljubljana
Jure Ramšak, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper
Nadja Zgonik, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

-
Projekt se provodi uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ-IPS-2020-01-3992) i Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.