Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti is a peer-reviewed scientific journal published twice a year in a bilingual edition (Croatian and English). It conforms to the normative criteria for scholarly publications and nurtures the tradition of continuous publication since 1966. Dedicated to the fields of modern and contemporary art, urbanism, architecture and design, the journal covers a wide range of topics from addressing specific phenomena to deliberating on relevant issues at a theoretical level. The areas of Central and South East Europe are addressed with particular focus, as the contextual placement of Croatian art. The consideration for publishing is limited to original scholarly papers only. Besides scholarly texts, the editorial board holds the right to publish secondary content of expert nature: current events overviews, book reviews, interviews, translations of specialized literature into Croatian etc.

The Journal is available in open access through the portal of Croatian scientific and professional journals Hrčak

Editor-in-chief
Ivana Mance Cipek

Editorial board members
Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti)
Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Sveučilšte u Splitu)
Ana Šeparović (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
Marko Špikić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Ana Šverko (Institut za povijest umjetnosti)
Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

ISSN 0514-7794 (print edition)
ISSN 1849-2207 (online edition)

Contact

Institute of Art History
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb, Hrvatska
P. +385 1 6112 043
F. +385 1 6112 742
E. zivot-umjetnosti@ipu.hr
FB page

Digitization process of archival issues of the journal (no. 1/1966 till no. 61-62/1999), that are mostly sold out, was completed in April 2016. Complete online archive of the articles published in the journal is available in open access through the portal of Croatian scientific and professional journals Hrčak at https://hrcak.srce.hr/zivot-umjetnosti

Život umjetnosti 93 (2013)

Issue No. 93 (2013)

ART HISTORY IN THE REGION

Kad bismo tražili zajednički nazivnik stanja povijesti umjetnosti u Regiji – ili barem u dijelu koji je prije dvadesetak godina pripadao geopolitičkom prostoru socijalističke Jugoslavije – onda bi to bila upravo nepristupačnost važnih kulturnih resursa.

Zagreb, 2013
Year 46, No. 93
119 pp

Život umjetnosti 92 (2013)

Issue No. 92 (2013)

THE MARGIN/ALITY OF ART PRACTICES

Broj razmatra rubnost umjetničkih praksi koja implicira danas već iznošenu tvrdnju da je umjetnost nepodložna definiciji, odnosno da je klasifikacija određenog čina ili činjenice kao umjetničke moguća jedino uz pomoć institucionalnog okvira.

Zagreb, 2013
Year 46, No. 92
154 pp

Život umjetnosti 91 (2012)

Issue No. 91 (2012)

PERFORMANCE

Neposrednošću izvedbe (i izostankom institucionalnog zaleđa u njihovoj produkciji) otvara se polje demokratizacije umjetnosti s obzirom da se [performativni] radovi obraćaju slučajnim prolaznicima i publici koja je svojim obrazovanjem i klasnim statusom isključena iz umjetničke sfere.

Zagreb, 2012
Year 45, No. 91
109 pp

Život umjetnosti 90 (2012)

Issue No. 90 (2012)

THE NINTIES

Ovaj okrugli broj časopisa posvećen je različitim aspektima umjetnosti devedesetih godina 20. stoljeća.

Zagreb, 2012
Year 45, No. 90
109 pp

Život umjetnosti 89 (2011)

Issue No. 89 (2011)

ZERO POINT OF MEANING

Ovaj broj časopisa Život umjetnosti prati izložbu Nulta točka značenja. Nefunkcionalna, neprikazivačka, elementarna, eksperimentalna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj, održanu u lipnju i srpnju 2011. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu.

Zagreb, 2011
Year 44, No. 89
142 pp

Život umjetnosti 88 (2011)

Issue No. 88 (2011)

THE PARTICIPATORY IMPERATIVE

Svrha je ovog izdanja jačanjem novog-starog zanimanja medijatora/ice umjetnosti ojačati poziciju umjetnosti, što ne znači drugo do ojačati ljudske resurse potencijalno aktivne na tom polju.

Zagreb, 2011
Year 44, No. 88
105 pp